Obrzezanie mogłoby ocalić miliony osób od śmierci z powodu zakażenia HIV/AIDS

W wyniku badań koordynowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz partnerów we Francji, USA i RPA naukowcy doszli do wniosku, że obrzezanie mężczyzn pozwoliłoby zmniejszyć wskaźnik zakażeń HIV o średnio 60 procent. Zespół przewiduje, że w długoterminowej perspektywie obrzezanie wszystkich afrykańskich mężczyzn mogłoby ocalić miliony ludzkich istnień.

Badanie opiera się na danych z 2005 r., z których wynika, że obrzezanie mężczyzn mogłoby obniżać wskaźnik infekcji przenoszonej przez kobiety na mężczyzn. Badanie dotyczyło wpływu upowszechnienia obrzezania w Afryce subsaharyjskiej, gdzie występuje znaczna większość przypadków HIV/AIDS.

Według prognoz zespołu powszechne obrzezanie mogłoby zapobiec dwu milionom zgonów w ciągu najbliższych 10 lat oraz ich wzrostowi w przyszłości.

W wyniku badania dokonano trzech głównych odkryć:

– obrzezanie mężczyzn zwiększa odsetek zakażonych kobiet z około 52 procent do 58 procent;
– tam, gdzie występuje homogeniczna mieszanka ludności, ale nie wszyscy mężczyźni są obrzezani, wskaźnik zakażeń u obrzezanych mężczyzn wynosi 80 procent tego wskaźnika u nieobrzezanych;
– obrzezanie mężczyzn może być uznane za działanie interwencyjne, podobnie jak zwiększenie użycia prezerwatyw lub szczepionka redukująca przenoszenie wirusa w obie strony o 37 procent.

Ponieważ wskaźniki obrzezania różnią się w Afryce, badacze uważają, że największe efekty uzyskano by w Afryce południowej, gdzie odsetek zakażeń jest bardzo wysoki, a wskaźnik obrzezania bardzo niski. “W Afryce subsaharyjskiej szacunki dotyczące występowania HIV są w znacznej mierze powiązane z szacowanym występowaniem męskiego obrzezania”, czytamy w raporcie. “W samym RPA rozpowszechnienie obrzezania może zapobiec nawet 174 000 nowych zakażeń rocznie”, stwierdzają autorzy badania.

Niemniej jednak “chociaż korzyść ochronna dla niezakażonych mężczyzn będzie natychmiastowa, pełen wpływ obrzezania mężczyzn na współczynnik chorób i zgonów związanych z HIV będzie widoczny dopiero za 10 – 20 lat”.

Mimo że upowszechnienie obrzezania może mieć spektakularne skutki, autorzy skwapliwie umniejszają rangę wyników swoich badań z przyczyn praktycznych. “Nasza analiza opiera się na prostym, oszczędnym modelu do oceny potencjalnego wpływu obrzezania mężczyzn i potrzebne są dalsze badania empiryczne, by potwierdzić bardziej szczegółowe modele. Jednakże analiza ta pokazuje, że obrzezanie mężczyzn mogłoby zapobiec niemal sześciu milionom nowych infekcji i ocalić trzy miliony istnień w Afryce subsaharyjskiej w ciągu najbliższych 20 lat,” czytamy w raporcie.

Warto także zauważyć, że obrzezanie mężczyzn nie stanowi bynajmniej absolutnej ochrony, a zaledwie zwiększoną ochronę statystyczną. Ponadto, ponieważ męskie obrzezanie jest praktykowane w Afryce i innych częściach świata od wieków, często jako zabieg o charakterze rytualnym, nie istnieje standardowa metoda jego wykonania.

Obrzezanie męskie chroni tylko mężczyzn. “Choć męskie obrzezanie daje większe bezpośrednie korzyści mężczyznom niż kobietom, kobiety skorzystają na tym pośrednio dzięki redukcji występowania HIV wśród ich męskich partnerów seksualnych,” czytamy w raporcie.

Skuteczność upowszechnienia męskiego obrzezania stanie się widoczna dopiero w przyszłości – być może za dziesięć lat. Zanim to nastąpi “potrzeba utrzymania przy życiu osób zakażonych HIV poprzez zapewnienie im terapii antyretrowirusowej pozostaje głównym priorytetem, przy jednoczesnym poszukiwaniu metod redukcji liczby zakażeń z wykorzystaniem obrzezania i innych działań interwencyjnych,” stwierdzają na koniec autorzy raportu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.0030262

Kategoria: Różne
Źródło danych: Public Library of Science
Referencje dokumentu: Z artykułu PLoS “The Potential Impact of Male Circumcision on HIV in Sub-Saharan Africa”, tom 3, nr 7, opublikowanego w lipcu 2006 r.
Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Medycyna, zdrowie; Rozwój regionalny; Badania Naukowe; Aspekty spoleczne

RCN: 25994

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&DOC=61&CAT=NEWS&QUERY=0123e0a06e03:a134:378da394&RCN=25994

hastagi na stronie:

#ile wyróżnia sie stadium syfilisu

Authors
Related posts

Top