HIV na świecie

Zakażenie HIV ma już charakter epidemii, a ponieważ jest na całym świecie, jest to już pandemia. Każdego dnia HUV zaraża się kilkadziesiąt osób. Szacuje się, że obecnie żyje na świecie ok. 30 mln ludzi zarażonych HIV, a 10 milionów mają pełnoobjawowy AIDS.

Kontynentem, na którym zachorowalność jest szczególnie duża i wciąż rosnąca jest Afryka. Jeżeli HIV będzie się nadal tak bardzo rozprzestrzeniał w tym kraju, może spowodować jego wyludnienie.

hastagi na stronie:

#hiv na świecie #hiv na świecie mapa #Wirus Hiv w afryce #hiv w afryce mapa

Authors
Related posts

Top