Wirus HIV oszukuje układ immunologiczny

Naukowcy z Wielkiej Brytanii odkryli sposób, w jaki wirus HIV wymyka
się spod kontroli układu immunologicznego człowieka. HIV oddziałuje z
komórkami dendrytycznymi i namnaŜa się w limfocytach T – informują
badacze na łamach pisma “Nature Immunology”.

Komórki dendrytyczne są niezbędne do zapoczątkowania reakcji układu
odpornościowego i stanowią cel infekcji wirusa HIV.

Alison Simmons wraz z zespołem z Weatherall Institute of Molecular Medicine w
Oksfordzie badała oddziaływanie wirusa z receptorem DC- SIGN na powierzchni
komórek dendrytycznych. Naukowcy odkryli, Ŝe przyłączenie HIV do receptora
DC-SIGN uruchamia ścieŜkę sygnałową, która zapobiega zapoczątkowaniu przez
komórki dendrytyczne odpowiedzi układu immunologicznego.

Ponadto, autorzy pracy wykazali, Ŝe interakcja HIV z DC-SIGN prowadzi do
transferu wirusa do limfocytów T, które zaatakowane zaczynają produkować
nowe wiriony – cząsteczki wirusa HIV gotowe do dalszej infekcji.

Wyniki brytyjskich naukowców tłumaczą, jak wirus HIV jednocześnie unika
aktywności komórek dendrytycznych i wymusza powielanie swoich cząsteczek w
limfocytach T.

Szacuje się, Ŝe około 40 milionów ludzi na świecie Ŝyje z HIV lub AIDS.
Zrozumienie mechanizmów działania groźnego wirusa jest zatem bardzo waŜne.

hastagi na stronie:

#mechanizm działania wirusa hiv

Authors
Related posts

Top