Nowa kampania społeczna nt. zapobiegania HIV/AIDS

Polacy posiadają dobrą wiedzę na temat HIV i AIDS, ale nie stosują jej w życiu codziennym – doszli do wniosku uczestnicy zorganizowanej w Polskiej Agencji Prasowej konferencji promującej start nowej kampanii społecznej o zagrożeniach HIV/AIDS.

Głównym zadaniem kampanii jest zmniejszenie liczby nowych zakażeń HIV drogą kontaktów seksualnych.

Kampania “W życiu jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie” jest kontynuacją zeszłorocznych działań promujących wykonywanie testu na HIV. Odbiorcami kampanii są osoby dorosłe w wieku 18-39 lat, aktywne seksualnie, które planują związek lub są w związkach formalnych czy nieformalnych.

Kampanię będzie promował m.in. spot reklamowy. “W kampanii metaforą związku dwojga ludzi jest taniec. Taniec z podtekstem seksualnym, w którym dwoje bohaterów tańczy z wieloma różnymi partnerami. Na koniec para odnajduje się w tańcu i postanawia związać ze sobą na dłużej. Ponieważ chcą być odpowiedzialni, postanawiają zrobić test na HIV” – wyjaśniają twórcy akcji.

Jak wynika z badań Krajowego Centrum ds. AIDS, Polacy posiadają dobrą wiedzę na temat HIV i AIDS, nie stosują jej jednak w życiu codziennym. “Podejmują ryzykowne zachowania, nie odnoszą niebezpieczeństwa zakażenia HIV do siebie” – informują autorzy kampanii.

Dr Anna Marzec-Bogusławska, epidemiolog i dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS przypomniała, że nie ma możliwości zakażenia się w codziennych kontaktach z osobami już zakażonymi HIV lub chorymi na AIDS w pracy, w domu lub miejscach publicznych. Wirusa nie przenoszą też owady. – To są mity. Ryzyko zakażenia zależy od ludzkiego zachowania. Takim ryzykiem jest m.in. dożylne stosowanie narkotyków, wykonanie tatuażu nie jednorazowym sprzętem, ale też częste zmiany partnerów seksualnych oraz kontakt z krwią osoby zakażonej – podkreśliła dr Marzec Bogusławska.

Jak wyjaśniła dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, choć zakażenie wirusem HIV nadal jest nieuleczalne, w świetle dzisiejszego stanu wiedzy medycznej jest chorobą poddającą się leczeniu. Stało się to możliwe dzięki wprowadzeniu w 1996 r. metod leczenia retrowirusowego, które spowodowało spadek liczby zachorowań na AIDS i spadek śmiertelności wywołanej tą chorobą. – Jedynym sposobem zabezpieczenia się przed zakażeniem jest profilaktyka. Jednak gdy okaże się, że ktoś jest zakażony, dzięki programom profilaktycznym Ministerstwa Zdrowia może podjąć bezpłatne leczenie – dodała dr Marzec-Bogusławska.

Ks. Arkadiusz Nowak, prowincjał Zakonu Ojców Kamilianów i prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, pracujący od kilkunastu lat z osobami chorymi na AIDS podkreślił, że można żyć z nimi na co dzień bez ryzyka zakażenia. – Nigdy nie mogłem się tego bać. Jestem przedstawicielem zakonu, którego głównym celem jest służenie osobom chorym i z tego powodu wykluczonym społecznie – przypomniał ks. Nowak.

Zdaniem kamilianina, świadomość i wiedza o tym, jak postępować z osobami zakażonymi HIV lub chorymi na AIDS w ciągu ostatnich 20 lat znacznie w Polsce wzrosła. Izolacja społeczna tych osób praktycznie zanikła. Dodał, że osoby chore na AIDS – dopóki pozwala im na to stan zdrowia – mogą być aktywne zawodowo.

W Europie Zachodniej – mimo dużych nakładów na programy edukacyjne wśród młodzieży – przez ostatnie 8 lat liczba nowych zakażeń wzrosła niemal dwukrotnie – z 42 przypadków na milion w 1998 roku do 74 w 2006 roku. Wpływają na to migracje zewnętrzne, zwłaszcza przybywanie do państw Unii Europejskiej osób z obszarów o wysokim współczynniku zakażeń HIV, głównie z Afryki, oraz migracje wewnątrz UE.

Dodatkowo w Europie obserwuje się zjawisko tzw. “zmęczenia zapobieganiem” – spada odsetek osób regularnie stosujących antykoncepcję.

W Polsce od 1985 do 2007 roku wykryto ponad 11 tys. zakażeń. – Szacujemy jednak, że w naszym kraju żyje 30-35 tys. osób zakażonych HIV i chorych na AIDS. Oznacza to, że dwie trzecie zakażonych nie zna swojego statusu serologicznego – przyznała dr Marzec-Bogusławska.

Według szacunków UNAIDS, agendy ONZ zajmującej się walką z AIDS, pod koniec 2007 roku na świecie jest ok. 33 mln osób zakażonych HIV lub chorych na AIDS. Rozprzestrzenianie się zakażeń HIV w niektórych regionach przybrało rozmiary pandemii. Każdego dnia na świecie zakaża się HIV ok. 7 tys. osób, z czego 10 proc. stanowią dzieci, a ok. 50 proc. zakażeń dotyczy osób między 15. a 24. rokiem życia.

Każdego dnia na świecie umiera z przyczyn związanych z HIV/AIDS ok. 6 tys. osób. Jak wy nika z badań UNAIDS, tylko w tym roku 2,5 mln ludzi na całym świecie zakaziło się wirusem HIV, a z powodu choroby zmarło 2,1 mln osób. ONZ podaje, że liczba zakażonych HIV na całym świecie wynosi obecnie 33 mln ludzi.

Testy HIV można wykonać bezpłatnie i anonimowo w 22 punktach diagnostyczno-konsultacyjnych w największych miastach Polski. Ich wykaz znajduje się na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl.

hastagi na stronie:

#leki retrowirusowe

Authors
Related posts

Top