Proste badanie krwi może uratować życie

Naukowcy, których badania finansowane są ze środków unijnych, wykazali, że na podstawie prostego badania krwi można przewidzieć, którzy pacjenci są najbardziej zagrożeni śmiercią i powinni zostać w szpitalu w celu przeprowadzenia dalszych badań i leczenia. Naukowcy mają nadzieję, że badanie będzie w przyszłości rutynowo przeprowadzane we wszystkich szpitalach.

Opublikowane w czasopiśmie Tropical Diseases and International Health odkrycia stanowią dorobek projektu TREATBEST (Ustalanie markera skuteczności leczenia gruźlicy), który uzyskał dofinansowanie z Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE. W Gwinei Bissau, Afryka Zachodnia, nad projektem pracowało duńskie przedsiębiorstwo z branży biotechnologicznej ViroGates oraz partnerzy Bandim Health Project. Projekt miał na celi zbadanie sposobów monitorowania skuteczności leczenia gruźlicy (TB).

Badanie krwi suPARnostic zostało opracowane przez ViroGates. Służy do mierzenia poziomu białka zwanego suPAR (rozpuszczalny receptor aktywatora plazminogenu typu urokinazy), który można sprawdzić we krwi, surowicy, osoczu i moczu. Wyniki wcześniejszych badań sugerowały, że osoby z wysokim poziomem białka suPAR są bardziej zagrożone śmiercią niż te z niższym poziomem tego białka.

W ramach prac Bandim Health Project zbadano 1.600 osób cierpiących na objawy podobne do TB. W nieco ponad 1.000 przypadków wynik testu na TB był negatywny i po sprawdzeniu poziomu białka suPAR badanych odesłano do domu. Trzy miesiące później pracownicy służby zdrowia odwiedzili tych pacjentów w domu, aby sprawdzić w jakim są stanie. W tym okresie zmarło 51 pacjentów.

Analiza danych wykazała, że wskaźnik umieralności osób z najwyższym poziomem białka suPAR wyniósł 16%. Wskaźnik umieralności pozostałych pacjentów wyniósł zaledwie 1%.

“Jednym z największych wyzwań w leczeniu chorych o ostrym przebiegu choroby jest identyfikacja tych, u których rozwija się stan zagrażający życiu” – powiedział Torben Mogensen, dyrektor medyczny kopenhaskiego szpitala uniwersyteckiego Hvidovre w Danii. “Po ich zidentyfikowaniu można podjąć odpowiednie leczenie i ewentualnie powstrzymać negatywny proces.”

“Te nowe dane potwierdzają wcześniejsze, obiecujące obserwacje prowadzone w naszym szpitalu, więc chcemy teraz dokładniej zanalizować ten test, włączając go do rutynowego badania krwi pacjentów o ostrym przebiegu choroby w szpitalu Hvidovre.”

Koledzy dr Mogensena w Gwinei Bissau w podobnie entuzjastyczny sposób postrzegają nowy test. “Wskazaliśmy proste narzędzie – test suPARnostic – identyfikujące chore osoby, które pomimo negatywnej diagnozy pod kątem TB są zagrożone wysokim ryzykiem śmierci” – zauważa Paulo Rabna z Krajowego Biura ds. AIDS w Gwinei Bissau.

“Obecnie naszym celem jest wprowadzenie tego testu do rutynowych badań przesiewowych chorych, którzy zgłaszają się do leczenia szpitalnego. Chorzy z wysokim [wynikiem] testu suPARnostic będą przechodzić teraz przyspieszone badania diagnostyczne i kliniczne, po których podjęte zostanie odpowiednie leczenie, aby zredukować wysokie ryzyko zgonu.”

Betina Macho, prezes ViroGates, dodaje: “Najnowsze wyniki badań naukowych pokazują, jak proste badanie krwi może uratować życie, w tym przypadku pacjenta, który jest wypisywany ze szpitala z nierozpoznaną chorobą. Spodziewamy się, że test suPARnostic zostanie ostatecznie wprowadzony we wszystkich szpitalach jako czynność rutynowa, aby zwiększyć szanse wielu pacjentów.”

W Gwinei Bissau odnotowuje się wyjątkowo wysoki wskaźnik TB, około 470 przypadków na 100.000 osób dorosłych. Na skalę globalną, jedna trzecia populacji świata jest zakażona TB, a rok rocznie odnotowuje się ponad 8 milionów nowych przypadków, głównie w krajach rozwijających się. Obok pracy nad testami klinicznymi, aby ocenić skuteczność leczenia TB, projekt TREATBEST kładzie duży nacisk na edukację i budowanie potencjału w Gwinei Bissau. Pomoże to miejscowym lekarzom i technikom laboratoryjnym we wprowadzeniu standardów gromadzenia i analizowania danych i próbek.

Więcej informacji:

Projekt TREATBEST:
http://www.treatbest.com/index.htm

ViroGates:
http://www.virogates.com

suPARnostic:
http://www.suparnostic.com

Teksty pokrewne: 29861, 30887, 31285

Kategoria: Wyniki projektów
Źródło danych: Partner projektu TREATBEST (ViroGates)
Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z projektu TREATBEST (ViroGates)
Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Opieka zdrowotna/służby zdrowia ; Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe

RCN: 31325

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&DOC=1&CAT=NEWS&QUERY=0124804b97a8:3e82:0b0340f5&RCN=31325

hastagi na stronie:

#hiv a wyniki morfologii #HIV A MORFOLOGIA KRWI #hiv a wyniki krwi #morfologia krwi a hiv #aids badanie krwi

Authors
Related posts

Top