Kiedy należy rozpocząć leczenie antyretrowirusowe?

<%image(ciaza-kobieta-mezczyzna-hiv-aids.gif|66|66|Kiedy należy rozpocząć leczenie antyretrowirusowe?)%>

Bez wątpienia terapię należy rozpocząć zawsze wtedy, gdy pojawią się objawy kliniczne (choroby) związane z zakażeniem HIV. Dużo trudniej podjąć decyzję o rozpoczynaniu terapii u osoby, która nie ma żadnych objawów związanych z zakażeniem HIV.

W opublikowanych w lutym 2001 roku zaleceniach o leczeniu osób zakażonych HIV pojawiły się następujące informacje:

· optymalny (najwłaściwszy) czas rozpoczynania terapii nie jest znany,

· przy podejmowaniu decyzji konieczne jest uwzględnienie gotowości (przygotowania) pacjenta do terapii, rozważenie możliwego czasu trwania okresu klinicznie bezobjawowego bez leczenia, na podstawie wyjściowej liczby CD4, poziomu wiremii, szybkości spadku CD4, oceny ryzyka i potencjalnych korzyści związanych z rozpoczęciem terapii antyretrowirusowej.

· terapia powinna być oferowana przy liczbie CD4 < 350/ml, niezależnie od poziomu wiremii. [Rozpoczynanie terapii < 200/ml związane z krótszym przeżyciem w porównaniu z osobami, u których leczenie rozpoczynano przy wyższej liczbie CD4]. Konserwatywne podejście opiera się na wiedzy, iż pewien stopień rekonstrukcji immunologicznej następuje także, gdy terapia rozpoczynana jest przy liczbie CD4 200 - 350/ml, a działania uboczne i nieprzestrzeganie zaleceń mogą przeważyć nad korzyściami. · poziom wiremii > 30 000 kopii RNA/ml metodą bDNA i lub > 55 000/ml w RT-PCR:- podejście konserwatywne: częstsze monitorowanie CD4 i wiremii, ale niekoniecznie rozpoczynanie leczenia,

– podejście agresywne: rozpoczęcie leczenia ze względu na możliwość pogorszenia immunologicznego i postępu infekcji; obserwacje z wielu badań wskazują, iż łatwiej osiągnąć i utrzymać supresję wiremii poprzez terapię przy wyższej liczbie CD4 i niższej wiremii.

Źródło: http://www.poradnia-ds-hiv-aids.kki.pl

hastagi na stronie:

#wiremia hcv #leczenie antyretrowirusowe #poziom wiremii hcv

Authors
Related posts

Top