Programy redukcji szkód HIV/AIDS

Projekt: Programy redukcji szkód HIV/AIDS
Opis projektu: Projekt bazuje na dziesięcioletnim doświadczeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w działaniach na rzecz profilaktyki HIV/AIDS zwracając szczególną uwagę na rozwój i wdrażanie programów redukcji szkód zarówno w Polsce jak i w regionach Europy Środkowo-wschodniej i Azji Środkowej.

Zamierzonymi beneficjentami są osoby bezpośrednio zainteresowane wdrażaniem programów redukcji szkód na poziomie krajowym i regionalnym, organizacje pozarządowe pracujące nad redukcją szkód oraz personel medyczny pracujący na oddziałach położniczych i dziecięcych. Docelowymi beneficjentami będą osoby zażywające narkotyki dożylnie, u których ryzyko zakażenia wirusem HIV zostanie zmniejszone dzięki wdrożeniu działań mających na celu redukcję szkód. Kolejną grupą beneficjentów będą osoby już zakażone wirusem HIV, zwłaszcza kobiety w ciąży.

Cel projektu:
Wsparcie realizacji programu redukcji szkód poprzez program grantowy dla organizacji pozarządowych, stworzenie punktów badań obecności wirusa HIV oraz zapewnienie odpowiednich materiałów (ulotki, etc.)
Wsparcie procesu wymiany informacji z odpowiednim personelem medycznym w celu poprawy jakości opieki oferowanej matkom i dzieciom w przypadku kobiet zarażonych wirusem HIV, kobiet w ciąży i kobiet poddanych terapii metadonem poprzez seminaria i zapewnienie odpowiednich materiałów.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności rozumienia i wdrażania działań mających na celu redukcję szkód i ochronę praw człowieka pośród osób żyjących z wirusem HIV/AIDS, a także inne związane z tym tematem kwestie w Europie Wschodniej i Azji Środkowej poprzez przygotowanie szkoleń dla osób bezpośrednio zainteresowanych programem.
Uproszczenie dialogu polityki regionalnej dotyczącej redukcji szkód w Europie Wschodniej i Azji Środkowej poprzez rozpowszechnianie zdobytej wiedzy i dzielenie się doświadczeniami z realizacji działań rozwojowych na konferencjach i spotkaniach roboczych – utworzenie regionalnego ośrodka szkoleniowego.

Rezultaty:
Dotacje rozdane, projekty w trakcie realizacji
Szkolenia w ramach regionalnego ośrodka szkoleń z zakresu redukcji szkód

Partnerzy:
Instytut Otwartego Społeczeństwa (Open Society Institute)

Czas trwania:
kwiecień 2005 – grudzień 2005

Budżet:
240.000 USD

Źródło finansowania:
Instytut Otwartego Społeczeństwa, UNDP, Krajowe Centrum AIDS

Status projektu: aktywny

Biuro:
UNDP Polska
ul. Laqngiewicza 31
02 – 071 Warszawa
tel. (22) 576 81 86

hastagi na stronie:

#redukcja szkód

Authors
Related posts

One Comment;

Comments are closed.

Top