Wyleczenie HIV za pomocą przeszczepu szpiku kostnego?

Wyleczenie HIV za pomocą przeszczepu szpiku kostnego?

13 listopada 2008r. wiele agencji prasowych podało informację przekazaną przez niemieckiego
hematologa dr Gero Huettera, iż wyleczył on zakażenie HIV poprzez przeszczep szpiku.
Pacjentem jest 42-letni Amerykanin mieszkający w Berlinie, zakażony HIV od ponad 10 lat.

Przeszczepu szpiku dokonano u niego przez ponad 2 laty z powodu zaawansowanej białaczki. Dr Huetter poszukiwał wśród 80 odpowiednich dawców obecności mutacji receptora CCR5, uniemożliwiającej zakażenie HIV.
Znalazł ją dopiero u 61 badanego, którego szpik przeszczepił swojemu pacjentowi. Po 20 miesiącach, jak twierdzi dr Huetter, w szpiku, krwi i innych narządach pacjenta nie wykrywano już HIV.

Przed przeszczepem szpiku pacjenci otrzymują silne leki immunosupresyjne, ulegają napromieniowaniu
w celu zabicia własnych komórek szpiku i zniszczenia ich własnego układu immunologicznego, co kończy się zgonem w 20 – 30% przypadków.

Nie jest to pierwsza próba leczenia zakażenia HIV przeszczepem szpiku kostnego. Wiele agencji
powoływało się na przegląd piśmiennictwa dokonany przez czeskiego lekarza, opublikowany w 1999r., w
który przedstawiono 32 przypadki leczenia tą metodą, a u 2 pacjentów po 41 dniach i od 40 do 120 dnia po
przeszczepie nie stwierdzano obecności HIV metodą reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). Agencje nie
wspominały jednak, iż obaj pacjenci zmarli1.

W 2007r. badacze francuscy przedstawili opis pierwszego przypadku przeszczepu szpiku u pacjenta
zakażonego HIV, otrzymującego skojarzoną terapię antyretrowirusową (HAART). Przeszczepu dokonano z powodu ostrej białaczki nie poddającej się leczeniu. Pacjent zmarł po 191 dniach od zabiegu, nie wykazano eradykacji (usunięcia ) HIV z jego organizmu

Podczas 9 Konferencji dotyczącej terapii HIV, która odbywała się w tym czasie (od 9 do 14 listopada
2008r.) w Glasgow (Szkocja) dyskutowano o tej wiadomości z Niemiec, choć więcej uwagi poświęcano
bardziej prozaicznym metodom obrony przed HIV, jak wczesne rozpoznawanie zakażeń i programy
testowania, a dane przedstawione podczas jej trwania potwierdziły, iż można żyć ponad 30 lat z terapią antyretrowirusową3. Eksperci zajmujący się HIV wyrażali też sceptycyzm, czy naprawdę wykazano eradykację HIV u pacjenta leczonego w Berlinie. Ale jeśli nawet potwierdzono by tę informację przeszczep szpiku jest procedurą zbyt niebezpieczną dla pacjentów i zbyt drogą, by mógł być stosowany powszechnie.

17 listopada 2008r.
Źródło: Agenda Ministerstwa Zdrowia – Krajowe Centrum ds. AIDS

1 Hûziĉka I. Could bone marrow transplantation cure AIDS?: review. Med Hypotheses 1999;52(3):247-257.
2 Avettand-Fenoel V, Mahlaoui N, Chiaix M i wsp. Failure of bone marrow transplantation to eradicate HIV reservoir despite efficient
HAART. AIDS 2007;21(6):776-7.
3 Harrel E. Can a bone-marrow transplant halt HIV? Time, Thursday, Nov. 13, 2008.

hastagi na stronie:

#wyleczony z hiv #wyleczenie hiv #wyleczenie z hiv

Authors
Related posts

Top