AIDS – fobia

W AIDS obserwuje się zaburzenia psychiczne typy organicznego i czynnościowego. Do najczęściej spotykanych zaburzeń organicznych należą: demencja, zaburzenia świadomości, zaburzenia nastroju o podłożu organicznym, zespoły schizofrenopodobne, zespoły afektywno-depresyjne i zespoły maniakalne. Zaburzenia czynnościowe są równie poważnym problem, ponieważ dotyczą nie tylko chorych, czy zdrowych klinicznie nosicieli HIV, ale także osób nie zakażonych, u których występuje zespół objawów określanych mianem AIDS-fobii. W tym ostatnim przypadku do objawów najczęściej występujących zalicza się.

1. Pośrednie poszukiwanie kontaktu ze specjalistą: poprzez rozmowę telefoniczną, dzięki pośrednictwu zaufanego lekarza.

W AIDS obserwuje się zaburzenia psychiczne typy organicznego i czynnościowego. Do najczęściej spotykanych zaburzeń organicznych należą: demencja, zaburzenia świadomości, zaburzenia nastroju o podłożu organicznym, zespoły schizofrenopodobne, zespoły afektywno-depresyjne i zespoły maniakalne. Zaburzenia czynnościowe są równie poważnym problem, ponieważ dotyczą nie tylko chorych, czy zdrowych klinicznie nosicieli HIV, ale także osób nie zakażonych, u których występuje zespół objawów określanych mianem AIDS-fobii. W tym ostatnim przypadku do objawów najczęściej występujących zalicza się.

1. Pośrednie poszukiwanie kontaktu ze specjalistą: poprzez rozmowę telefoniczną, dzięki pośrednictwu zaufanego lekarza.

REKLAMA Czytaj dalej

2. Często dochodzi do kolejnej konsultacji, ponieważ pacjent nie uwierzył uspokajającym informacjom specjalisty na temat rzeczywistego stanu swojego zdrowia.

3. Niewiara w wyniki przeprowadzonych testów na obecność przeciwciał anty-HIV, nawet wtedy, kiedy były wykonywane wielokrotnie, w dłuższych odstępach czasu i w różnych pracowniach.

4. W przeszłości pacjenta często można dopatrzyć się sytuacji, które sprzyjały możliwości zakażenia przez stosunek seksualny z nieznanym lub mało znanym partnerem.

5. W wywiadzie z pacjentem można dopatrzyć się, często ukrytego i nie zawsze związanego ze sferą życia seksualnego, poczucia winy.

6. Barwna i obfita prezentacja różnych objawów somatycznych, mających świadczyć o tym, że są to wstępne lub zaawansowane objawy choroby.

7. Analiza tych objawów przez lekarza doprowadza do przedstawienia ich ponownie w taki sposób, jakby temat ten nie został jeszcze omówiony.

8. Domaganie się przez pacjenta przeprowadzenia kolejnego testu diagnostycznego, a szczególnie innego typu, niż te wykonane do tej pory.

9. Pacjent dysponuje dobrą orientacją na temat cech klinicznych AIDS i zespołów z nim związanych.

10. Kolejna, niezapowiedziana wizyta, po upływie niedługiego czasu od ostatniego spotkania, z żądaniem natychmiastowego przyjęcia.

Dr Wiesław Ślósarz

źródło: http://erotyka.wp.pl/kat,3895,title,AIDS-fobia,wid,11207778,wiadomosc.html?

hastagi na stronie:

#hiv fobia #aidsfobia #aids fobia

Authors
Related posts

Top