Konferencja zatytułowana “25 lat wirusa HIV”

W dniach 19-21 maja w Paryżu odbędzie się konferencja pod hasłem “25 lat wirusa HIV”.

W ramach tego wydarzenia przedstawione zostaną najnowsze badania, zarówno dotyczące samego wirusa, jak i prac klinicznych nad nim. Prezentacje rozpoczną się od badań strukturalnych nad wirusem, a następnie obejmą różne sposoby ograniczenia replikacji stosowane przez komórkę nosiciela. W drugim dniu dominować będą zagadnienia immunologiczne, w tym przeciwciała, reakcje komórki T oraz immunopatogeneza.

Na zakończenie przedstawiona zostanie analiza wpływu ludzkich polimorfizmów na postęp choroby. W ostatnim dniu konferencji poruszone zostaną szczególnie trudne problemy związane z odpornością na szczepionki i lekarstwa. Wydarzenie zakończy się spojrzeniem na zmieniającą się kliniczną postać AIDS i obciążający wpływ tej choroby w Afryce i Azji.

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.pasteur.fr/infosci/conf/sb/25yearsHIV/index.html

Kategoria: Wydarzenia
Źródło danych: Instytut Pasteura
Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z Instytutu Pasteura
Indeks tematyczny: Nauki biologiczne; Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe

RCN: 29166

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&DOC=22&CAT=NEWS&QUERY=0123d3af0daf:9deb:203d1553&RCN=29166

Authors
Related posts

Top