Leki na HIV

Osoby chore na AIDS stosujące odpowiednie leczenie i regularnie badające stan swojego układu odpornościowego żyją normalnie. Ich choroba nie musi być widoczna. Przy dostatecznym wzroście liczby limfocytów CD4 pacjenci odzyskują siły, a choroby oportunistyczne nie występują. Następuje to jednak tylko, gdy pacjent bardzo skrupulatnie stosuje się do wymogów podjętego leczenia. Zastosowane leczenie znacznie wydłuża życie chorego.

Ogrom środków finansowych wykorzystywanych na badania nad leczeniem AIDS daje efekt w postaci produkcji nowych leków, które nie są tak uciążliwe w stosowaniu jak leki używane zaledwie kilka lat temu. Możliwe jest stosowanie terapii ograniczającej się do zażywania kilku tabletek raz dziennie.
Leki zwalczające HIV są wciąż bardzo drogie. Średni koszt nowoczesnej terapii w Europie wynosi powyżej 1000 EUR miesięcznie. Biedne kraje (w Afryce oraz Chiny i Indie) produkują z pogwałceniem zasad patentowych własne leki generyczne, w cenie kilku USD za opakowanie.

Źródło: wikipedia.org

Authors
Related posts

Top