Raport UNAIDS na 30-lecie walki z epidemią HIV/AIDS

Raport UNAIDS na 30-lecie walki z epidemią HIV/AIDS

W piątek, 3 czerwca 2011 r., tuż przed przypadająca 5 czerwca 30. rocznicą zgłoszenia pierwszego przypadku AIDS, zaprezentowano raport opracowany przez UNAIDS.

Rocznica ta zbiega się z rozpoczynającym się 8 czerwca w Nowym Jorku Spotkaniem Wysokiego Szczebla (High Level Meeting), które będzie poświęcone przeglądowi deklaracji państw z 2001 i 2006 roku.

Warto podkreślić, że w 2010 roku już 94% państw świata miało strategiczne programy walki z epidemią HIV (87% w 2006r.). Jednak epidemia HIV/AIDS ciągle wymaga intensywnych działań. Raport wskazuje problemy, które zarówno społeczność międzynarodowa, jak i poszczególne państwa, powinny przezwyciężać. Jednym z nich jest nierówny dostęp do profilaktyki kobiet i mężczyzn. Z zebranych danych wynika, że młodzi mężczyźni wiedzą o profilaktyce zakażeń HIV więcej od młodych kobiet. Raport wskazuje też obszary, w których obserwuje się postępy – zwłaszcza w ostatnim okresie: wg szacunków UNAIDS w 2010 roku leczeniem antyretrowirusowym (ARV) zostało objętych 1,4 mln osób – jest to największy wzrost w historii walki z epidemią. Podkreśla się, że poprawa dostępności terapii ARV zmieni podejście do epidemii i będzie miała bezpośredni wpływ na różne obszary przeciwdziałania HIV/AIDS.

Nie można jednak zapominać o 10 mln osób, które czekają na leczenie. Problemem pozostaje na świecie dostęp dzieci do terapii ARV – mniejsza liczba dzieci, niż osób dorosłych, wymagających leczenia, ma do niego dostęp.

Więcej informacji znajdą Państwa w raporcie UNAIDS:
http://www.unaids.org/en/resources/unaidspublications/2011/#c_60139

za http://aids.gov.pl/

Authors
Related posts

Top