Druga edycja konkursu Pozytywnie Otwarci rusza 2.04.2012 roku

Konkurs Pozytywnie Otwarci

Druga edycja konkursu Pozytywnie Otwarci rusza 2.04.2012 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń to 15.08.2012 r. Uroczyste wręczenie statuetek i przekazanie grantów przewidziane jest na 1 grudnia 2012 i odbędzie się przy okazji warszawskich obchodów Światowego Dnia AIDS.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych organów samorządów lokalnych i placówek ochrony zdrowia. Jego celem jest zachęcenie jak największej grupy ludzi do podjęcia konkretnych, kreatywnych działań w trzech ogólnych obszarach:

* Edukacja i aktywizacja w obszarze HIV/AIDS, jako przejaw wsparcia dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS;
* Profilaktyka, jako podstawowy element zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa, a w szczególności wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych;
* Diagnostyka i monitoring HIV z uwzględnieniem atmosfery i warunków, w jakich odbywa się testowanie.

W roku 2012 w ramach powyższych ogólnych Obszarów celem Konkursu będzie w szczególności zachęcenie jak największej liczby osób do podjęcia działań w czterech bardziej szczegółowych Obszarach:

* Edukacja w obszarze HIV/AIDS osób w wieku 50+, jako odpowiedź na rosnącą liczbę zakażeń w tej grupie wiekowej;
* Aktywizacja i edukacja osób żyjących z HIV, ale pozostających poza systemem polskiej opieki zdrowotnej, jako istoty element zapobiegania rozprzestrzenianiu się HIV;
* Promowanie odpowiedzialnego stylu życia wśród osób żyjących z HIV;
* Edukacja pracowników ZOZ’ów wykonujących badania na obecność HIV, w celu zapewnienia im odpowiedniej wiedzy z zakresu postępowania z osobami zakażonymi HIV

Instytucje zainteresowane udziałem w Konkursie prosimy o przedstawienie na Formularzu Zgłoszeniowym projektów nowych działań w tych obszarach lub koncepcje rozwinięcia działań już prowadzonych. Kapituła Konkursu wybierze laureatów, którym przyznane zostaną granty w wysokości do 20 000 PLN na wprowadzenie w życie najlepszych pomysłów. Zgłoszone projekty działań zostaną poddane ocenie niezależnej Kapituły, która reprezentuje szerokie grono przedstawicieli środowisk społeczno-naukowych.

W kapitule Konkursu Pozytywnie Otwarci zasiadają:
* Profesor Anna Boroń Kaczmarska z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
* Profesor Andrzej Gładysz z Akademii Medycznej we Wrocławiu
* Dr Mariusz Gujski z redakcji „Służba Zdrowia”
* Dr Michał Kaźmierski z Gilead Sciences Poland
* Janusz Michalak z Wydawnictwa Termedia
* Ksiądz Arkadiusz Nowak z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.
* Profesor Antonina Ostrowska z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
* Dr n.med. Regina B. Podlasin z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego
w Warszawie
* Maria Seweryn, aktorka teatralna i filmowa

Konkurs Pozytywnie Otwarci prowadzony jest pod patronatem Krajowego Centrum ds. AIDS, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Służby Zdrowia
i Wydawnictwa Termedia.

Granty ufunduje firma Gilead Sciences Polska Sp. z o.o.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy, kryteria konkursu i więcej informacji o programie Pozytywnie Otwarci znajduje się na stronie www.pozytywnieotwarci.pl

Authors
Related posts

Top