Kobieta-naukowiec uhonorowana za unijne badania nad AIDS

Wirus HIV (zielony) pączkujący z hodowanego limfocytu. Obraz z elektronowego mikroskopu skaningowego

Kobieta-naukowiec uhonorowana za unijne badania nad AIDS

[Data: 2013-04-25]

Od jakiegoś czasu liczba kobiet w nauce, technologii i innowacji utrzymuje się na niepokojąco niskim poziomie. Jednak wiele inicjatyw podejmowanych w całej Europie ma uporać się z tym brakiem równowagi, między innymi Medale Honorowe L’Oréal Portugalia dla Kobiet Nauki, którym została uhonorowana finansowana ze środków unijnych badaczka pracująca nad wirusem AIDS i jego opornością na leki antyretrowirusowe.

Dr Ana Abecasis jest uczestnikiem projektu CHAIN (Sieć współpracy nad HIV i opornością na leki przeciw HIV), który jest dofinansowywany na kwotę 13 mln EUR (z czego wkład unijny wynosi 10 mln EUR). Nagroda została ufundowana w ramach partnerstwa L’Oréal Portugalia, Komisji Narodowej Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) oraz Fundacji Nauki i Technologii. Nagroda o wartości 20.000 EUR jest kierowana do młodych naukowców z stopniem doktora, w wieku poniżej 35 lat, którzy prowadzą prace w obszarze ochrony zdrowia i środowiska w Portugalii.

Projekt CHAIN to szeroko zakrojone, zintegrowane podejście, ukierunkowane na zwalczanie nowych i istniejących oporności na leki przeciw HIV. Działania tej paneuropejskiej sieci nadzoru i badań podstawowych obejmują: monitorowanie rozwoju i ewolucji oporności, pogłębianie wiedzy o mechanizmach rozwoju oporności oraz opracowywanie udoskonalonych i nowych strategii ewaluacji, a także ograniczanie pojawiania się i przenoszenia lekooporności wirusa HIV.

Dr Abecasis, która pracuje w Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT) przy Universidade Nova de Lisboa, przeanalizowała, w jaki sposób oporność HIV na leki antyretrowirusowe i mutacja wirusa prowadzą do oporności niektórych szczepów. Wniosek jest taki, że, z powodu oporności, potrzebne są bardziej toksyczne i kosztowne terapie. Ponadto dane pokazują, że około 8% chorych z rozpoznanym AIDS w Portugalii to nosiciele szczepów opornych na leki antyretrowirusowe.

“Ta nagroda stanowi doskonały bodziec do kontynuowania badań, a także zwiększa widoczność naszych prac” – zauważa dr Abecasis. “Zespół CHAIN – kontynuuje dr Abecasis – zamierza dalej badać przenoszenie lekoopornych mutacji na nieleczone osoby zarażone HIV. W przyszłości chcielibyśmy poznać wzorce behawioralne powiązane z przenoszeniem lekooporności” – wyjaśnia uhonorowana medalem badaczka.

Więcej informacji:

Instituto de Higiene e Medicina Tropical
http://www.ihmt.unl.pt/

Projekt CHAIN
http://www.chain-hiv.eu/

The Portugal News Online
http://www.theportugalnews.com/news/three-portuguese-scientists-win-prize-for-aids-research/27514

Kategoria: Projekty
Źródło danych: The Portugal News Online
Referencje dokumentu: Na podstawie informacji z artykułu opublikowanego przez The Portugal News Online
Indeks tematyczny: Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe

RCN: 35678

Authors
Tags , , ,
Related posts

Top