Tag Archives: Konferencja

Konferencja zatytułowana “25 lat wirusa HIV”

W dniach 19-21 maja w Paryżu odbędzie się konferencja pod hasłem “25 lat wirusa HIV”.

W ramach tego wydarzenia przedstawione zostaną najnowsze badania, zarówno dotyczące samego wirusa, jak i prac klinicznych nad nim. Prezentacje rozpoczną się od badań strukturalnych nad …

Cicha działalność Kościoła, prezerwatywy na AIDS

Kościół w milczeniu, rzucając wyzwanie oficjalnemu nauczaniu, prowadzi w Afryce dystrybucję prezerwatyw w ramach walki z epidemią AIDS – pisze “La Stampa”.

Włoski dziennik podkreśla, że episkopaty poszczególnych krajów otrzymują od władz pieniądze na ten cel.

W ten sposób – …

UNICEF ostrzega przed zaniedbywaniem walki z AIDS

UNICEF ostrzega przed zaniedbywaniem walki z AIDS

Niemiecka sekcja Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci – UNICEF – zaapelowała, żeby mimo kryzysu gospodarczego i finansowego przekazywano dalej środki na walki z chorobą AIDS. Pociągnięcia oszczędnościowe nie mogą zagrozić postępom osiąganym …

Pamięć w służbie rzeczywistości

Krakowskie Towarzystwo Pomocy UzaleŜnionym we współpracy z IMFSA-Poland ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję „Pamięć w słuŜbie rzeczywistości” odbywającą się 17 maja 2009 roku o godzinie 11.00 w Teatrze Ludowym w Krakowie.

W tym dniu w 1700 miastach w 93 …

Programy redukcji szkód HIV/AIDS

Projekt: Programy redukcji szkód HIV/AIDS
Opis projektu: Projekt bazuje na dziesięcioletnim doświadczeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w działaniach na rzecz profilaktyki HIV/AIDS zwracając szczególną uwagę na rozwój i wdrażanie programów redukcji szkód zarówno w Polsce jak i w regionach …

Top