Tag Archives: warszawa

Choremu od przyjaciela jak pomóc nosicielowi HIV i choremu na AIDS?

Autorka: Joanna Krzysteczko
“Psychologia i Rzeczywistość” nr4/2003
_____________________________________________________________________________

AIDS czyli Acquired Immune Deficiency Syndrome oznacza chorobę określoną jako zespół nabytego upośledzenia odporności. Słowo zespół to zestaw objawów, które wskazują na jakąś chorobę.

Słowo nabyty oznacza, że AIDS nie jest to …

Dobre praktyki HIV/AIDS

Projekt: Dobre praktyki HIV/AIDS
Opis projektu: Projekt „dobre praktyki” w dziedzinie HIV/AIDS zawiera ofertę szkoleniową skierowaną do samorządów lokalnych, instytucji i urzędów, osób odpowiedzialnych za planowanie krajowych strategii przeciwdziałania narkomanii i zwalczania epidemii HIV, organizacji pozarządowych (także na etapie tworzenia) …

Pamięć w służbie rzeczywistości

Krakowskie Towarzystwo Pomocy UzaleŜnionym we współpracy z IMFSA-Poland ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję „Pamięć w słuŜbie rzeczywistości” odbywającą się 17 maja 2009 roku o godzinie 11.00 w Teatrze Ludowym w Krakowie.

W tym dniu w 1700 miastach w 93 …

spotkanie z okazji obchodów Międzynarodowego dnia wolontariusza

Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z Nami” zaprasza wolontariuszy pracujących na rzecz osób żyjących z HIV /AIDS na spotkanie z okazji obchodów „Międzynarodowego dnia wolontariusza” – 03 grudnia 2008r o godz. 18.00

Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z Nami”
zaprasza …

Programy redukcji szkód HIV/AIDS

Projekt: Programy redukcji szkód HIV/AIDS
Opis projektu: Projekt bazuje na dziesięcioletnim doświadczeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w działaniach na rzecz profilaktyki HIV/AIDS zwracając szczególną uwagę na rozwój i wdrażanie programów redukcji szkód zarówno w Polsce jak i w regionach …

Top