Tag Archives: Pami

Pamięć w służbie rzeczywistości

Pamięć w służbie rzeczywistości

Krakowskie Towarzystwo Pomocy UzaleŜnionym we współpracy z IMFSA-Poland ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję „Pamięć w słuŜbie rzeczywistości” odbywającą się 17 maja 2009 roku o godzinie 11.00 w Teatrze Ludowym w Krakowie.

W tym dniu w 1700 miastach w 93 …

Przedwczesna starość z AIDS

Organizm człowieka zarażonego wirusem HIV zużywa się w szybszym tempie niż w przypadku osoby zdrowej

Potwierdzają to liczne badania, o których dyskutowano podczas majowego seminarium badawczego Narodowej Agencji Badań nad AIDS i Żółtaczkami Zakaźnymi (ANRS) w Paryżu.

Ewolucji tej choroby …

26. Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS – Memorial AIDS Day 2009

Together, We Are the Solution
Wspólnie jesteśmy rozwiązaniem

26. Międzynarodowy Memoriał Pamięci i Mobilizacji w Walce z AIDS.

W 1700 miastach w 93 krajach świata po raz 26. obchodzony będzie Memorial AIDS Day. Co roku, w każdą trzecią niedzielę maja, …

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS.

17 maja 2009 r. już po raz 26. w 1700 miastach w 93 krajach świata obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS.

Warszawa

* Uroczyste obchody w Warszawie objęte zostały honorowym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy, Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz …

Top