Gdzie szukać pomocy

Kiedy problem HIV/AIDS dotyczy Ciebie i Twoich
bliskich………

Jeżeli chcesz
podnieść swoją wiedzę o zakażeniu HIV/AIDS,
poznać inne osoby z tym samym problemem,
nabyć umiejętności efektywnej komunikacji, sprzyjającej nawiązywaniu dobrych relacji,
nauczyć się, jak efektywnie radzić sobie ze stresem,
wzmocnić poczucie własnej wartości,
nabyć umiejętności odmawiania i podejmowania zachowań asertywnych m.in. w sytuacji wywierania presji

Ośrodek Wsparcia i Wiedzy Pozytywnej
oferuje bezpłatne usługi
dla osób żyjących z HIV, ich bliskich
oraz wszystkich zainteresowanych tematyką HIV/AIDS.

w godzinach 10.00 – 17.00
Stowarzyszenie „SIEĆ PLUS”

Telefon Zaufania – (22) 844 77 10
http://www.siecplus.blogspot.com/
ul. Modzelewskiego 63 w Warszawie

ul. Modzelewskiego 63, 02-679 Warszawa

Białystok

Stowarzyszenie na rzecz profilaktyki HIV/AIDS “FAROS”

ul. Pietkiewicza 1/1, skr. poczt. 7, 15-689 Białystok

www.faros.free.ngo.pl, [email protected]

Gdańsk

Fundacja “Pomorski Dom Nadziei”

ul. Rzączyńskiego 1b lok. 18, 80-041 Gdańsk

www.domnadziei.org.pl, [email protected]

Kielce

Stowarzyszenie NADZIEJA RODZINIE

ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce

www.nadziejarodzinie.org.pl, [email protected]

Kraków

Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL

ul. Rakowicka 10a, 31-511 Kraków

www.parasol.org.pl, [email protected]

Krakowskie Towarzystwo Pomocy Uzależnionym

ul. Św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków

www.ktpu.krakow.pl, [email protected]

Lublin

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym “AGAPE”

ul. Bernardyńska 5, 20-109 Lublin

www.agape.lublin.pl, [email protected]

Poznań

Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej SEDNO

Os. Winiary 9 lok. 15, 60-664 Poznań

www.sedno.org, [email protected]

Rzeszów

Stowarzyszenie POMOST

ul. Matejki 10 lok. 4, 35-064 Rzeszów

www.stowarzyszenie-pomost.org

Szczecin

Stowarzyszenie na rzecz Promocji Zdrowia i Prewencji Zagrożeń Społecznych “TADA”

ul. Małkowskiego 9/2, 70-305 Szczecin

www.tada.pl, [email protected]

Stowarzyszenie Wolontariuszy Wspierające Osoby Żyjące z HIV i Chore na AIDS “DADU”

ul. Broniewskiego 12, 71-460 Szczecin

www.dadu.org.pl, [email protected]

Toruń

Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec HIV/AIDS “RAZEM”

ul. Jęczmienna 14, 87-100 Toruń

www.swrazem.republika.pl, [email protected]

Wandzin

Stowarzyszenie Solidarni “PLUS”

Wandzin 1, 77-323 Wandzin poczta Polnica

www.ekosz.republika.pl, [email protected]

Warszawa

Krajowe Centrum ds. AIDS

ul. Samsonowska 1, 02-829 Warszawa

022 331 77 77, www.aids.gov.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR

ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa

www.monar.org, [email protected]

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej “Res Humanae”

ul. Piękna 64a, 00-672 Warszawa

www.reshumanae.neostrada.pl, [email protected]

Społeczny Komitet ds. AIDS

ul. Wspólna 65a (oficyna, III piętro), 02-682 Warszawa

www.skaids.org, [email protected]

Stowarzyszenie LAMBDA Warszawa

ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa

www.lambdawarszawa.org, [email protected]

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży PROGRAM STACJA

ul. Wspólna 65 lok. 19, 00-687 Warszawa

www.programstacja.org.pl, [email protected]

Stowarzyszenie Ogólnopolska Sieć Osób Żyjących z HIV/AIDS “SIEĆ PLUS”

ul. Modzelewskiego 63, 02-679 Warszawa

www.siecplus.blogspot.pl, [email protected]

Stowarzyszenie Wolontariuszy na Rzecz Dzieci “Mały Książe”

ul. Kamionkowska 49 lok. 15, 03-812 Warszawa

www.dziecizaids.pl, [email protected]

Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS “Bądź z Nami”

ul. Tamka 37 m 56, 00-355 Warszawa

www.sww.aids/free.ngo.pl, [email protected]

Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS “Pozytywni w Tęczy”

Ul. Majowa 5 lok. 57, 03-395 Warszawa

www.pozytywniwteczy.pl, [email protected]

Wrocław

Towarzystwo Rozwoju Inicjatyw Społecznych “UNISON”

ul. Szybka 3 lok. 10, 50-421 Wrocław

www.zadbajozdrowie.org.pl, [email protected]

Zgorzelec

Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym “Subsidium”

ul. Warszawska 37a, 59-900 Zgorzelec

www.subsidium.arrakis.pl, [email protected]

hastagi na stronie:

#hiv pomoc #aids pomoc #pomoc hiv #Aids gdzie szukać pomocy #gdzie szukać pomocy aids #gdzie leczyc hiv #stowarzyszenie profilaktyki społecznej sedno

Top