BIZNES Zdrowie

ABY KOŚCI POZOSTAŁY W CAŁOŚCI. BRAK ŚWIADOMOŚCI RYZYKA OSTEOPOROZY

20 PAŹDZIERNIKA ŚWIATOWY DZIEŃ

Data publikacji: 2018-10-23
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: ABY KOŚCI POZOSTAŁY W CAŁOŚCI. BRAK ŚWIADOMOŚCI RYZYKA OSTEOPOROZY
Kategoria: Zdrowie, BIZNES

20 PAŹDZIERNIKA ŚWIATOWY DZIEŃ OSTEOPOROZY

ABY KOŚCI POZOSTAŁY W CAŁOŚCI. BRAK ŚWIADOMOŚCI RYZYKA OSTEOPOROZY Zdrowie, BIZNES - 20 PAŹDZIERNIKA ŚWIATOWY DZIEŃ OSTEOPOROZY

Osteoporoza uznana została przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za jedną z głównych chorób cywilizacyjnych. Narażona jest na nią co czwarta kobieta powyżej 60. roku życia i co druga, która ukończyła 70 lat. Brak odpowiedniej diagnostyki i terapii osteoporozy generuje wysokie koszty leczenia złamań osteoporotycznych. Ich skutkiem jest częsta niepełnosprawność i utrata samodzielności osób starszych. Pogłębiający się proces starzenia polskiego społeczeństwa oznacza coraz szybszy wzrost liczby osób chorujących na osteoporozę.

 

KRUCHE KOŚCI

Osteoporoza zwana też „cichym złodziejem kości” to choroba objawiająca się upośledzeniem mikroarchitektury tkanki kostnej i zmniejszeniem jej masy, co finalnie prowadzi do większej łamliwości kości. Ryzyko wystąpienia osteoporozy wzrasta z wiekiem. Z upływem lat proces ubywania tkanki kostnej przeważa nad procesami kościotworzenia. Osteoporoza może pojawić się także w następstwie różnych chorób, takich jak: cukrzyca, nadczynność przytarczyc, tarczycy, czy kory nadnerczy.

Proces destrukcji kości postępuje bez klinicznie specyficznych objawów, dlatego  dopóki nie dojdzie do złamania, albo szeregu złamań w krótkim czasie, pacjent nie jest nawet świadomy swojej choroby. Dla osteoporozy charakterystyczne są tzw. złamania niskoenergetyczne, do których dochodzi najczęściej w wyniku upadku z własnej wysokości lub w efekcie lekkiego urazu, który u osoby zdrowej nie wywołałby żadnych konsekwencji.

W Polsce jedna na trzy kobiety po 70. roku życia doznaje złamania kości właśnie z powodu osteoporozy. Złamania osteoporotyczne są najczęściej zlokalizowane w miejscach typowych, takich jak: nasada dalsza kości promieniowej (80%), bliższy koniec kości ramiennej (75%), bliższy koniec kości udowej (70%), kręgosłup (58%).  Konsekwencje złamań osteoporotycznych są groźne i niedoceniane. Stanowią przyczynę niesprawności, kalectwa, a nawet śmierci. Do najcięższych należy złamanie bliższego końca kości udowej. Po takim złamaniu, w ciągu roku, umiera co piąta kobieta i co czwarty mężczyzna. Prawie połowa pacjentów, którzy przeżywają, najczęściej doświadcza trwałego kalectwa, lub jakiejś formy niepełnosprawności. Ryzyko kolejnego złamania wzrasta wielokrotnie u osób, które już go doznały.

Koszt złamań osteoporotycznych stanowi ogromne obciążenie dla budżetu państwa. WHO szacuje, że w samej Europie, koszty ponoszone co roku z powodu skutków złamań osteoporotycznych to ponad 25 mld euro, a mając na uwadze postępujące starzenie się społeczeństwa, wszystko wskazuje na to, że koszty te będą coraz wyższe.

 

NIE DAJ SIĘ ZŁAMAĆ, CZYLI JAK ROZPOZNAĆ I LECZYĆ OSTEOPOROZĘ

Osteoporoza to przede wszystkim choroba kobiet. Szczególnie narażone są na nią panie po 50-tym roku życia, czyli w okresie menopauzalnym i pomenopauzalnym. Nagłe obniżenie poziomu estrogenów ma niekorzystny wpływ na metabolizm kostny, dlatego ryzyko wystąpienia osteoporozy jest znacznie wyższe u kobiet, niż u mężczyzn z tej samej grupy wiekowej. Na zachorowanie narażona jest co czwarta kobieta powyżej 60. r.ż. i co druga, która ukończyła 70 lat. W Polsce nie ma danych precyzyjnie opisujących naszą sytuację epidemiologiczną. Według szacunków, ok. 21% kobiet choruje na osteoporozę, zaś u powyżej 40% stwierdzono osteopenię, czyli zmniejszoną mineralną gęstość kości. Życiowe ryzyko złamania osteoporotycznego u kobiet wynosi aż 46,6%, u mężczyzn jest to 22,4%.

Wczesne rozpoznanie utraty tkanki kostnej umożliwia rozpoczęcie leczenia mające na celu zapobieganie złamaniom. Najpowszechniejszym sposobem diagnostyki osteoporozy jest badanie gęstości mineralnej kości, czyli densytometria.

Istnieje kilka czynników ryzyka, które mogą wskazywać na obecność osteoporozy, jeszcze zanim pojawią się jakiekolwiek objawy kliniczne. Pierwszym z nich jest zmniejszenie wzrostu o 3 cm lub więcej – dlatego ważne jest regularne mierzenie się po skończeniu 50. roku życia. Do innych czynników ryzyka należą: wczesna menopauza (przed 40. rokiem życia), wystąpienie złamania biodra u jednego z rodziców, brak aktywności fizycznej, palenie tytoniu i nadmierne spożycie alkoholu. W profilaktyce osteoporozy wskazane jest uzupełnianie niedoborów wapnia i (lub) witaminy D w organizmie. Ważne jest także zachowanie aktywności fizycznej – regularne ćwiczenia pomagają zachować odpowiednią masę mięśniową i poprawiają gęstość kości, co zapobiega ich złamaniom.

A to już wiesz?  Stale w centrum zainteresowania: otwarcie konferencji KE nt. HIV/AIDS, malarii i gruźlicy

W momencie zdiagnozowania osteoporozy, lekarz wybiera terapię najbardziej odpowiednią dla pacjenta, biorąc pod uwagę jego wiek, płeć, czynniki ryzyka, występowania złamań w przeszłości lub współistniejące choroby. Leczenie farmakologiczne powinno być stosowane u wszystkich chorych, u których wyliczone ryzyko indywidualne złamania wynosi powyżej 10% oraz u wszystkich chorych, u których już doszło do niskoenergetycznego złamania kości. Leki na osteoporozę mogą istotnie zmniejszyć ryzyko złamań (o 30 – 70% w przypadku złamań kręgosłupa, o 15 – 20% w przypadku złamań poza kręgosłupem i do 40% w przypadku złamań stawów biodrowych). Działanie tych leków hamuje komórki niszczące tkankę kostną lub stymuluje inne komórki tworzące tkankę kostną. Mogą też łączyć oba te mechanizmy.

 

Niestety szacuje się, że leczonych na osteoporozę jest w Polsce tylko 10% chorych. Chorzy po złamaniach osteoporotycznych są najczęściej wypuszczani z oddziałów urazowych bez diagnozy i odpowiedniego leczenia. Taki stan rzeczy wynika w dużej mierze z braku dobrze funkcjonującego systemu opieki nad chorymi z osteoporozą, na który składają się: brak specjalistycznych poradni osteoporotycznych, finansowanych przez NFZ, w niektórych regionach Polski, a przez to utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów.

 

KOBIETY NIE SĄ ŚWIADOME RYZYKA OSTEOPOROZY!

Wyniki nowego ogólnoświatowego badania[1] ankietowego, zrealizowanego na zlecenie firmy Amgen pokazują, że większość kobiet na świecie, powyżej 55. roku życia, lekceważy ryzyko wystąpienia osteoporozy. Aż 80 proc. uczestniczek badania w wieku 65. lat i starszych – czyli w przedziale wiekowym o najwyższej podatności na złamania kości w wyniku osteoporozy — uznało, że nie należy do grupy ryzyka. Pomimo, iż większość respondentek twierdziła, że słyszała o tej chorobie, to tylko co czwarta z nich wiedziała, że sam fakt bycia kobietą stanowi czynnik ryzyka. Niemal jedna trzecia uczestniczek badania wskazała, że schorzenie to można leczyć jedynie poprzez suplementację wapnia. I chociaż aż trzy czwarte respondentek miało świadomość, że złamanie kości może być oznaką osteoporozy, to w rzeczywistości, większość osób z osteoporotycznymi złamaniami, wciąż pozostaje bez właściwej diagnozy i leczenia.

Istotną kwestią, o której powinni wiedzieć polscy pacjenci ze zdiagnozowaną osteoporozą, jest również fakt, że dostęp do leków refundowanych w Polsce uległ znacznej poprawie dzięki tzw. „liście 75+”. Dzięki decyzji Ministerstwa Zdrowia, osoby powyżej 75. roku życia mają dostęp do leków zmniejszających ryzyko złamań.

 

POMORSKIE I ZACHODNIOPOMORSKIE – BIAŁE PLAMY NA MAPIE LECZENIA OSTEOPOROZY

Jak wynika z – opublikowanej w 2017 r. przez Ministerstwo Zdrowia – mapy potrzeb zdrowotnych, w całej Polsce działają zaledwie 63 poradnie leczenia osteoporozy i 9 endokrynologicznych poradni osteoporozy, które podpisały z NFZ kontrakt na udzielanie świadczeń w tym zakresie. Województwo pomorskie jest jednym z dwóch (oprócz zachodniopomorskiego), w którym nie ma obecnie finansowanej w ramach umowy z NFZ poradni leczenia osteoporozy. Tymczasem województwo pomorskie zajmuje ósmą pozycję w kraju pod względem wielkości wskaźnika zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności, który wynosi 167/100 000 mieszkańców. Dla porównania, warto zaznaczyć, że w sąsiednich województwach finansowanych jest przez NFZ  – 7 poradni leczenia osteoporozy w kujawsko-pomorskim i 5  w warmińsko-mazurskim. Natomiast w województwie mazowieckim NFZ finansuje 20 poradni leczenia osteoporozy.

A to już wiesz?  E-recepta: wdrożona w kluczowym momencie

Ośrodki, które występowały o kontrakt do NFZ na poradnię leczenia osteoporozy w woj. pomorskim, to m.in.: Pomorskie Centrum Reumatologiczne  w Sopocie (wcześniej Wojewódzki Zespół Reumatologiczny) i Klinika Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

 

 

 

O Amgen

Firma AMGEN jest zaangażowana w działania, których celem jest wykorzystanie pełnego potencjału biologii na rzecz pacjentów cierpiących na ciężkie choroby, poprzez odkrycia, opracowywanie, produkcję i dostarczanie na rynek leków innowacyjnych. Podejście to zakłada używanie narzędzi takich jak zaawansowana genetyka człowieka dla rozwikłania złożoności choroby i zrozumienia podstaw biologii człowieka.

Firma AMGEN koncentruje się na obszarach medycyny, w których istnieje wiele niezaspokojonych potrzeb oraz wykorzystuje swoje doświadczenie w produkcji leków biologicznych, które znacząco poprawiają wskaźniki zdrowotne i podnoszą jakość życia pacjentów. AMGEN, pionierów dziedzinie biotechnologii od 1980 r., to jedna z wiodących niezależnych firm biotechnologicznych, która dostarcza przełomowe leki i terapie milionom pacjentów na całym świecie.

 

Amgen: oświadczenie dotyczące przyszłości (Forward-Looking Statements)

Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące, które są oparte na aktualnych oczekiwaniach i przekonaniach Amgen. Wszystkie oświadczenia, poza stwierdzeniami faktów historycznych, są oświadczeniami, które można uznać za stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym szacunki przychodów, marż operacyjnych, nakładów kapitałowych, środków pieniężnych, wskaźników finansowych, spodziewanych wyników procedur prawnych, arbitrażowych, politycznych, regulacyjnych lub praktyk klinicznych, wzorców lub praktyk klientów i osób przepisujących leki, działań refundacyjnych i ich wyników oraz innych tego rodzaju szacunków. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się ze znacznym ryzykiem i niepewnością, w tym opisanymi poniżej i w raportach Amgen, złożonych do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym najnowszym rocznym raporcie na formularzu 10-K oraz wszelkimi kolejnymi raportami okresowymi na formularzu 10-Q i bieżącymi raportami na formularzu 8-K. O ile nie zaznaczono inaczej, Amgen przekazuje informacje prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji prasowej i nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek wypowiedzi prognozujących, zawartych w niniejszym dokumencie w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub jakichkolwiek innych zdarzeń.

Żadne oświadczenie wybiegające w przyszłość nie może być objęte gwarancją, a rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od prognoz Amgen. Nie można zagwarantować odkrycia lub identyfikacji nowych produktów, ani opracowania nowych wytycznych dla istniejących produktów, a pełna droga od koncepcji do produktu jest niepewna; w związku z tym nie ma żadnej gwarancji, że jakikolwiek konkretny produkt lub nowe wskazanie dla produktu istniejącego doprowadzi do powstania nowego produktu handlowego. Ponadto wyniki przedkliniczne nie gwarantują bezpiecznej i skutecznej oceny produktu u ludzi. Złożoność ludzkiego ciała nie może być idealnie, czy też z pełnym podobieństwem odwzorowana przez systemy komputerowe, hodowane komórki czy modele zwierzęce. Czas potrzebny, aby Amgen zakończył badania kliniczne i uzyskał zgodę prawną na rozpoczęcie działań marketingowych związanych z poszczególnymi produktami był w przeszłości zróżnicowany i Amgen spodziewa się podobnej zmienności w przyszłości. Nawet gdy badania kliniczne zakończą się sukcesem, organy regulacyjne mogą zakwestionować zatwierdzenie punktów końcowych wyselekcjonowanych przez Amgen. Amgen opracowuje i rozwija produkty samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami – na mocy stosownych umów licencyjnych, partnerskich oraz w ramach innych inicjatyw dających podstawy do wspólnych przedsięwzięć. Produkty opracowywane w ramach takiej współpracy mogą być przedmiotem sporów między stronami lub mogą okazać się nie tak skuteczne lub tak bezpieczne, jak Amgen mógł sądzić w momencie nawiązywania takich relacji. Ponadto firma Amgen lub inne firmy mogą zidentyfikować kwestie związane z bezpieczeństwem, skutkami ubocznymi lub problemy z wytwarzaniem produktów, w tym urządzeń, po ich wprowadzeniu na rynek.

A to już wiesz?  JAK WYGLĄDA OPIEKA NAD DZIEĆMI POD RESPIRATOREM?

Na wyniki finansowe Amgen może wpłynąć zdolność do skutecznego wprowadzania do obrotu zarówno nowych, jak i istniejących produktów na rynku krajowym i międzynarodowym, zmiany w procedurach klinicznych i regulacyjnych obejmujących obecne i przyszłe produkty, wzrost sprzedaży niedawno wprowadzanych produktów, konkurencja ze strony innych produktów, w tym biopodobnych, trudności lub opóźnienia w produkcji produktów i globalne warunki ekonomiczne. Ponadto na sprzedaż produktów Amgen wpływa presja cenowa, polityczna
i publiczna kontrola oraz polityka refundacyjna płatników stron trzecich, w tym rządy, prywatne firmy ubezpieczeniowe i podmioty świadczące usługi opiekuńcze. Na wyniki Amgen mogą też wpływać regulacje prawne, badania kliniczne i związane z nimi wytyczne oraz krajowe i międzynarodowe trendy w zakresie zarządzania opieką i ograniczaniem kosztów opieki zdrowotnej. Ponadto badania, testy, wycena, marketing i inne działania Amgen podlegają obszernej regulacji przez krajowe i zagraniczne organy regulacyjne rządu. Na działalność Amgen mogą mieć wpływ dochodzenia prowadzone przez agendy rządowe, spory sądowe
i roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt. Ponadto wpływ na działalność Amgen może mieć przyjęcie nowych przepisów podatkowych lub ekspozycja na dodatkowe zobowiązania podatkowe.

Jeśli Amgen nie spełni zobowiązań w zakresie zgodności z zapisami, wynikającymi z umów i rozporządzeń agend rządowych USA, może podlegać znaczącym sankcjom. Ponadto, podczas gdy Amgen uzyskuje patenty na swoje produkty i technologie, ochrona oferowana przez patenty i zgłoszenia patentowe może być kwestionowana, unieważniana lub zagrożona przez konkurentów, lub Amgen może nie odnieść sukcesu w obecnych i przyszłych sporach dotyczących własności intelektualnej. Amgen wykonuje znaczną część działalności produkcyjnej w kilku własnych kluczowych zakładach produkcyjnych, ale także zależy od stron trzecich w odniesieniu do części działalności produkcyjnej, a ograniczenia podaży mogą ograniczać sprzedaż niektórych z obecnych produktów lub rozwój nowych produktów. Ponadto Amgen konkuruje z innymi firmami w sprzedaży, odkrywaniu i opracowywaniu nowych produktów. Co więcej, niektóre surowce, urządzenia medyczne i inne elementy procesu produkcyjnego produktów Amgen są dostarczane przez niezależnych dostawców zewnętrznych. Niektórzy dystrybutorzy, klienci i płatnicy Amgen mają znaczną siłę nabywczą w kontaktach z Amgen. Odkrycie poważnych problemów związanych z produktem podobnym do jednego z produktów Amgen, który może dotyczyć całej klasy produktów, może mieć istotny, niekorzystny wpływ na sprzedaż produktów oraz na wyniki działalności. Wysiłki Amgen zmierzające do przejęcia innych firm lub produktów oraz do integracji firm, które Amgen nabył w przeszłości, mogą nie być udane. Amgen może nie mieć dostępu do rynków kapitałowych i kredytowych na warunkach, które są dla niego korzystne. Amgen w coraz większym stopniu zależy od systemów informatycznych, infrastruktury i bezpieczeństwa danych. Cena akcji Amgen może być niestabilna i może na nią wpływać szereg zdarzeń. Wyniki działalności Amgen mogą wpływać lub ograniczać zdolność Zarządu Amgen do zadeklarowania dywidendy lub do wypłaty dywidendy lub odkupienia jej akcji zwykłych.

Kontakt:

Sylwia Jaczyńska-Kolasza

Government & Corporate Affairs Manager

+48 22 581 39 06 (biuro)

[email protected]

Amgen Poland

Tulipan House

ul. Domaniewska 50

02-672 Warszawa

amgen.pl   

 

[1] Badanie   Amgen „Women and Osteoporosis” zrealizowane przez KRC Research wśród kobiet dziewięciu państw na świecie (USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Brazylii, Japonii, Hiszpanii i Meksyku) w lipcu 2018 r., N = 5.752

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
ABY KOŚCI POZOSTAŁY W CAŁOŚCI. BRAK ŚWIADOMOŚCI RYZYKA OSTEOPOROZY Zdrowie, BIZNES - 20 PAŹDZIERNIKA ŚWIATOWY DZIEŃ OSTEOPOROZY
Hashtagi: #Zdrowie #BIZNES

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy