Informacje ze świata

Liczba zakażeń HIV w Europie nadal rośnie

Jak wynika z najnowszego raportu EuroHIV opublikowanego w dniu 22 listopada w Tallinie w Estonii, w 2006 r. zgłoszono 86 912 nowych zakażeń HIV w 50 z 53 krajów regionu europejskiego należących do WHO (Światowej Organizacji Zdrowia). 30 procent tych przypadków zarejestrowano w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Większość krajów UE podaje niższe wskaźniki zakażeń, wynoszące średnio 67 nowych przypadków na milion mieszkańców. Jak utrzymują autorzy raportu przedstawionego przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), jeżeli uwzględni się kraje europejskie, które nie są częścią UE, w 2006 r. około 111 na milion osób zaraziło się wirusem zespołu nabytego braku odporności.

Drogi przenoszenia wirusa i liczba zakażeń zdecydowanie różnią się w poszczególnych regionach kontynentu europejskiego: dwie trzecie wszystkich nowych zdiagnozowanych zakażeń HIV stwierdzono w krajach byłego Związku Radzieckiego. Dominującym sposobem przenoszenia wirusa – w tych przypadkach, w których były dostępne informacje na temat przypuszczalnej drogi zakażenia – było tam używanie narkotyków dożylnych, stanowiące przyczynę ponad 22 000 z blisko 60 000 zakażeń. Ponad jedna czwarta nowych nosicieli jest w wieku od 15 do 24 lat, a 41 procent z nich to kobiety.

Zdecydowanie najwyższy wskaźnik nowych zakażeń (504 na milion mieszkańców) zarejestrowano w Estonii. – W odpowiedzi na wysoki poziom zgłaszanych zakażeń HIV, Estonia uruchomiła ambitny długofalowy plan na lata 2006-2015 – powiedziała dyrektor ECDC Zsuzanna Jakab podczas ogłoszenia raportu poświęconego nadzorowi nad HIV/AIDS w Europie. – Plan ten obejmuje nowe inicjatywy na rzecz nadzoru, zapobiegania i leczenia. Jako ECDC wspomagamy prace wprowadzone przez rząd estoński zmierzające do odwrócenia tendencji wzrostowej wskaźników zakażeń HIV. W imieniu ECDC zobowiązałam się wspierać Estonię w kilku obszarach priorytetowych, w tym w zakresie nadzoru, wymiany doświadczeń między krajami oraz dostarczenia europejskich wskazówek dotyczących przeprowadzania testów na obecność HIV.

Na zachodzie Europy, w tym w Belgii, Francji, Niemczech, Skandynawii, Wielkiej Brytanii i innych krajach, zgłoszono prawie 25 500 nowych przypadków – odpowiada to wskaźnikowi nowych nosicieli HIV na milion mieszkańców wynoszącemu 82,5. W raporcie stwierdza się, że ponad połowa nowych zakażeń w tych krajach przypuszczalnie nastąpiła w wyniku stosunków heteroseksualnych, “z czego znaczny odsetek zakażeń miał miejsce wśród osób pochodzących z krajów o powszechnej epidemii”, takich jak Afryka Subsaharyjska.

Najniższy wskaźnik zakażeń zarejestrowano w Europie Środkowej, obejmującej takie kraje jak Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Polska i inne. Ogółem zarejestrowano 1805 nowych przypadków (9,4 na milion mieszkańców), przy czym przeważającym źródłem zakażenia były stosunki heteroseksualne (572 przypadki).

W celu uporania się z rozszerzającymi się zakażeniami autorzy raportu proponują kilka różnych środków: Na przykład na wschodzie należy utworzyć programy prewencyjne i programy opieki zdrowotnej ukierunkowane przede wszystkim na osoby używające narkotyków dożylnych. Z drugiej strony na zachodzie konieczne są kampanie ukierunkowane na osoby heteroseksualne, zwłaszcza w społecznościach imigrantów, z jednoczesnym utrzymaniem programów przeznaczonych dla innych grup.

Artykuł zawierający więcej szczegółowych informacji dostępny jest na stronie internetowej Eurosurveillance, czyli naukowego pisma poświęconego chorobom zakaźnym, wydawanego przez ECDC i recenzowanego przez niezależnych ekspertów. Począwszy od stycznia 2008 r. ECDC wraz z Biurem Regionalnym WHO dla Europy (WHO EURO) będzie odpowiedzialne za raport roczny, przejmując to zadanie z europejskiej wyspecjalizowanej sieci nadzoru EuroHIV.

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.eurosurveillance.org/

Kategoria: Różne
Źródło danych: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
Referencje dokumentu: Na postawie informacji udostępnionych przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
Indeks tematyczny: Medycyna, zdrowie; Matematyka, statystyka

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&DOC=25&CAT=NEWS&QUERY=0123d3af0daf:9deb:203d1553&RCN=28779

RCN: 28779

hastagi na stronie:

#statystyka hiv polska #panstwa europejskie w których jest najwięcej zakażonych HIV

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #AIDS   #centrum   #Emeka Esogbue   #Finance   #HIV   #Ids   #illegal   #ira   #jest   #ku   #ml