Kontakty seksualne

Przenoszenie zakażenia HIV w kontaktach seksualnych

W początkach epidemii AIDS sądzono, iż nowy zespół chorobowy dotyczy wyłącznie homoseksualnych mężczyzn.

Obecnie wiadomo, iż zakażenie HIV łatwiej przenosi się z mężczyzny na kobietę, niż z kobiety na mężczyznę, że współistnienie innych chorób narządów płciowych ułatwia infekcję, że dobrej jakości, właściwie użyte prezerwatywy zmniejszają ryzyko nabycia HIV.

Wiadomo także, że kontakty oralne, zalecane początkowo jako bezpieczna praktyka seksualna, nie są wolne od ryzyka zakażenia HIV. Wiadomo już również, że nie każdy rodzaj aktywności seksualnej pociąga za sobą takie samo ryzyko nabycia zakażenia HIV. Najbardziej ryzykowne są kontakty analne, zarówno w związkach homo-, jak i heteroseksualnych.

Oczywistym jest też, iż zakaźność osoby seropozytywnej zależy od stadium zakażenia, największa jest we wczesnym i zaawansowanym stadium infekcji.

Wykazano także, iż prawdopodobieństwo przeniesienia zakażenia HIV w kontaktach heteroseksualnych koreluje z poziomem wiremii osoby zakażonej.

Badania Quinn i wsp., prowadzone wśród stałych par heteroseksualnych o różnym statusie serologicznym w Ugandzie, potwierdziły, iż do transmisji zakażenia dochodzi najczęściej, gdy poziom wiremii seropozytywnego partnera przekraczał 50 000 kopii RNA HIV/ml, jednakże zdarzała się ona także przy niskiej wiremii, między 400 a 3 499 kopii RNA HIV/ml. Wśród 415 badanych par serokonwersję stwierdzono u 22% niezakażonych wcześniej partnerów w czasie 22,5 miesięcy obserwacji, najczęściej wśród partnerów liczących sobie 15 do 19 lat.Nowe informacje dotyczą sposobów zapobiegania zakażeniu HIV w kontaktach seksualnych. Po XIII Światowej Konferencji AIDS w Durbanie, amerykańskie CDC wydało zalecenie, by nie polecać i nie stosować nonoksynolu 9 (składnika dopochwowych globulek plemnikobólczych), w celu zapobiegania infekcji tym wirusem. W badaniach organizowanych przez UNAIDS w kilku krajach Afryki, prowadzonych wśród około 1000 niezakażonych HIV kobiet sprzedających usługi seksualne, zachęcanych do stosowania tego preparatu, wraz z prezerwatywami, okazało się, iż wśród stosujących nonoksynol 9 stwierdzono częstość nowych zakażeń większą o 50%, niż w grupie placebo. Często obserwowano też działania uboczne, wywoływane przez ten środek chemiczny. Ponieważ około 90% z 7 000 nowych zakażeń HIV, jakie zdarzają się codziennie na świecie, jest wynikiem kontaktów heteroseksualnych, pilnie potrzebny jest nowy, łatwo dostępny środek chroniący przed zakażeniem osoby, które nie mogą negocjować użycia prezerwatyw ze swoimi partnerami lub nie mają do nich dostępu. Prezerwatywy dobrej jakości, właściwie używane, zmniejszają ryzyko przeniesienia zakażenia. Udowodniono to w badaniach stałych par, w których jedna z osób była zakażona HIV, druga nie. Konsekwentne używanie prezerwatyw powodowało, iż osoba wcześniej nie zakażona pozostawała wolna od infekcji. Przypadki przeniesienia zakażenia obserwowano jedynie wśród par, które nie zawsze używały tego środka ochronnego. Od kilku lat dostępna jest na świecie (ale nie w Polsce) także prezerwatywa dla kobiet. Stworzono ją, by dać możliwość decydowania o swoim bezpieczeństwie kobietom. Tak jak prezerwatywa męska zmniejsza ona ryzyko zakażenia HIV, a także zapobiega zajściu w nieplanowaną ciążę.Wraz z upowszechnianiem się skojarzonej terapii antyretrowirusowej coraz częściej pojawiają się przypadki nabywania w konsekwencji kontaktów seksualnych zakażenia HIV opornego zarówno na inhibitory odwrotnej transkryptazy, jak i inhibitory proteazy wirusa. Dyskusyjnym pozostaje nadkażanie osób już seropozytywnych bardziej zjadliwym szczepem (wariantem) wirusa HIV. Artenstein i wsp. w 1995 roku przedstawili przypadek zakażenia tego samego pacjenta dwoma różnymi podtypami wirusa HIV. Natomiast doniesienie o nadkażeniu i przyspieszeniu postępu choroby przedstawili Angel i wsp. U pacjenta z nie postępującą od ponad 8 lat infekcją HIV i wiremią poniżej poziomu wykrywalności krótko po rozpoczęciu kontaktów seksualnych z partnerem z zaawansowaną infekcją, leczonego wieloma lekami antyretrowirusowymi, wykazano wzrost poziomu wiremii i spadek liczby CD4. Doniesienia to podkreślają konieczność stosowania praktyk “bezpieczniejszego seksu” także między osobami zakażonymi HIV. Niepokojące jest jednak obserwowane ostatnio zjawisko zwiększania się częstości ryzykownych zachowań seksualnych, a w związku z tym także zakażeń HIV, w USA i niektórych krajach Europy Zachodniej, w których epidemia AIDS doprowadziła do powszechnego niemal stosowania reguł “bezpieczniejszego seksu”. Nie można wykluczyć, iż przyczynia się do tego pojawienie się w ostatnich latach informacji o skuteczności terapii antyretrowirusowej, o znacznym zmniejszeniu zachorowań związanych z HIV i śmiertelności spowodowanej AIDS i o skuteczności profilaktyki poekspozycyjnej.

hastagi na stronie:

#przenoszenie hiv #HIV przenoszenie #ryzyko zarazenia sie hiv #przenoszenie wirusa hiv #hiv zakażenie #drogi przenoszenia wirusa hiv #hiv ryzyko zakażenia #ryzyko zakazenia hiv #osoba seropozytywna

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #afryka   #apel   #badania   #czas   #fr   #HIV   #inny   #jak   #jest   #kilka   #kobiety