HIV

Nowy lek nadzieją dla dzieci zakażonych wirusem HIV

Dzieci seropozytywne mogą teraz odnosić korzyści z leków przeciwretrowirusowych opracowanych specjalnie dla nich. Tabletki Triomune Baby i Junior powstały przy wykorzystaniu środków pochodzących od partnerstwa

Dzieci seropozytywne mogą teraz odnosić korzyści z leków przeciwretrowirusowych opracowanych specjalnie dla nich. Tabletki Triomune Baby i Junior powstały przy wykorzystaniu środków pochodzących od partnerstwa pomiędzy Europą a krajami rozwijającymi się w zakresie badań klinicznych (EDCTP).

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) niedawno wstępnie zatwierdziła lek, ułatwiając mu uzyskanie statusu leku spełniającego warunki wstępne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz umożliwiając jego dystrybucję w ramach programu PEPFAR (the President’s Emergency Plan for AIDS Relief) i programów Clinton Foundation.

– Kraje zależne od programu WHO na rzecz spełniania warunków wstępnych przez leki (WHO Prequalification Programme), który ułatwia im zakupywanie produktów dobrej jakości, odniosły ogromne korzyści ze współpracy pomiędzy WHO a HHS [amerykański Departament Zdrowia i Opieki Społecznej] / FDA – powiedział dr Howard Zucker, zastępca dyrektora generalnego WHO ds. technologii zdrowia i farmaceutyków. – Zapewnianie jakości produktów, takich jak ten opracowany szczególnie z myślą o dzieciach w krajach rozwijających się, jest ważnym punktem w naszej walce z epidemią HIV i w naszych wysiłkach w celu pomocy w zagwarantowaniu dzieciom dostępu do leków dobrej jakości.

Istnieje pilne zapotrzebowanie na leki przeciw AIDS dla dzieci. Według WHO na całym świecie jest przeszło 2 miliony dzieci zarażonych HIV, z czego 90 procent żyje w Afryce Subsaharyjskiej. Większość z nich zaraziła się wirusem w łonie matki, podczas porodu lub w okresie karmienia piersią.

Bez leczenia ich perspektywy są niezbyt optymistyczne – niecała jedna trzecia dzieci zakażonych wirusem HIV przez matkę nie dożywa swoich pierwszych urodzin, a 80 procent z nich umiera przed ukończeniem piątego roku życia.

Obecnie niewiele jest leków przeciwko HIV opracowanych specjalnie dla dzieci, dlatego wiele z nich otrzymuje po prostu połowę dawki dla dorosłych. Efektem jest często aplikowanie niewłaściwych dawek, a zwłaszcza aplikowanie zbyt małych dawek, co zwiększa prawdopodobieństwo uodpornienia się wirusa na lek. Problem ten jest nierzadko jeszcze większy z powodu niedożywienia, ponieważ niewiele wiadomo o skutkach niedożywienia na poziom leku w organizmie.

A to już wiesz?  Badania pokazują, że trwa wyścig zbrojeń HIV i układu immunologicznego człowieka

Niektóre leki są również dostępne w postaci syropów, które mają jednak kilka wad. Zwykle są okropne w smaku, muszą być podawane w dużych ilościach, wymagają przechowywania w warunkach chłodniczych i po otwarciu mają krótki okres trwałości.

Nowy lek, który opracowano przy wsparciu EDTCP, omija te problemy. Jedna tabletka Triomune Baby i Junior zawiera trzy leki, które są powszechnie stosowane w leczeniu HIV, mianowicie Stavudine (stawudyna), Lamivudine (lamiwudyna) i Nevirapine (newirapina).

Triomune Baby i Junior podaje się dwa razy dziennie na podstawie prostej tabeli wagowej, co ułatwia przepisywanie leku. Składniki są ułożone warstwami, tak aby zapewnić jednakową ich ilość w przypadku dzielenia tabletek na połowy. Poza tym tabletki można kruszyć i rozpuszczać w wodzie dla dzieci, które nie mogą ich połykać. Przechowywanie i dzielenie nie stwarza problemów. Dzięki nowemu lekowi leczenie seropozytywnych dzieci w krajach dysponujących niewielkimi środkami powinno stać się łatwiejsze. Według WHO stosowanie leków przeciwretrowirusowych w leczeniu już od urodzenia może pięciokrotnie obniżyć śmiertelność.

Triomune Baby i Junior są produkowane przez CIPLA Pharmaceuticals.

Więcej informacji na stronie internetowej:

Home

Kategoria: Programy
Źródło danych: Komisja Europejska, Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA)
Referencje dokumentu: Na podstawie komunikatu prasowego Komisji Europejskiej IP/07/1336 i informacji uzyskanych od FDA
Indeks tematyczny: Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe

RCN: 28349

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&DOC=29&CAT=NEWS&QUERY=0123d3af0daf:9deb:203d1553&RCN=28349malpki

hastagi na stronie:

#lekarstwo na hiv 2011

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy