BIZNES Zdrowie

Twój 1% dla CHATKI

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego za 2013 rok dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym

Data publikacji: 2014-02-18
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Twój 1% dla CHATKI
Kategoria: Zdrowie, BIZNES

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego za 2013 rok dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu.

Twój 1% dla CHATKI Zdrowie, BIZNES - Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego za 2013 rok dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu.

Zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego za 2013 rok dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) Koło w Nowym Targu.

1% to jedna setna część podatku dochodowego od osób fizycznych (sposób finansowego wsparcia), którą podatnik może przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

1% to dla wielu tak niewiele, dla nas – aż tak wiele.

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu

ul. Podtatrzańska 47 A

34- 400 Nowy Targ

 

1% na "CHATKĘ"

nr KRS : 0000072049

 

Dziękujemy gorąco za każdą przekazaną kwotę.

Informacje na temat działalności: www.psouu.nowytarg.pl

 

O PSOUU:

Jesienią 1989 roku z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych powstało w Nowym Targu koło terenowe Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU), jako organizacja pozarządowa, samopomocowa, niedochodowa.

Misją stowarzyszenia jest:

dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób z upośledzeniem umysłowym;

wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz wspólne życie i przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym. Statut PSOUU określa cel organizacji jako "działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin".

W 1991 roku koło otrzymało od spółdzielni mieszkaniowej niewielki budynek (90 m), popularnie zwany "Chatką". Rodzice własnymi siłami wyremontowali "Chatkę". Wygospodarowano i urządzono bawialnię, dwie małe sale terapeutyczne, kuchnię, toaletę i szatnię. Zatrudniono rehabilitantkę i opiekunkę. Do pomocy angażowano wolontariuszy – najczęściej młodzież licealną.

A to już wiesz?  Pałac dla Seniora uroczyście otwarty

Koło PSOUU w Nowym Targu organizuje wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla całych rodzin, imprezy okolicznościowe, spotkania integracyjne. Prowadzi akcje promujące prowadzące przez siebie placówki i różnymi sposobami stara się stwarzać okazje do przełamywania w społeczeństwie bariery lęku i ignorancji, która prowadzi do izolacji osób upośledzonych.

W 2000 roku nowotarskie koło PSOUU z okazji 10-lecia istnienia otrzymało od lokalnych władz Medal Pamiątkowy Miasta Nowy Targ "za całokształt działalności w zakresie zapewnienia dzieciom z upośledzeniem umysłowym właściwej opieki i niezbędnej pomocy rehabilitacyjnej".

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Twój 1% dla CHATKI Zdrowie, BIZNES - Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego za 2013 rok dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu.
Hashtagi: #Zdrowie #BIZNES

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy