BIZNES Zdrowie

Zabiegi estetyczne możliwością rozwoju zawodowego pielęgniarek i położnych

Zabiegi estetyczne możliwością rozwoju zawodowego pielęgniarek i położnych
Blisko 130 pielęgniarek i położnych wzięło udział w II Ogólnopolskiej Konferencji dla Pielęgniarek i Położnych „Zabiegi estetyczne możliwością rozwoju zawodowego pielęgniarek i położnych” zorganizowanej przez Instytut Praktyki Zabiegów

Data publikacji: 2018-02-18
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Zabiegi estetyczne możliwością rozwoju zawodowego pielęgniarek i położnych
Kategoria: Zdrowie, BIZNES

Blisko 130 pielęgniarek i położnych wzięło udział w II Ogólnopolskiej Konferencji dla Pielęgniarek i Położnych „Zabiegi estetyczne możliwością rozwoju zawodowego pielęgniarek i położnych” zorganizowanej przez Instytut Praktyki Zabiegów Estetycznych.

Zabiegi estetyczne możliwością rozwoju zawodowego pielęgniarek i położnych Zdrowie, BIZNES - Blisko 130 pielęgniarek i położnych wzięło udział w II Ogólnopolskiej Konferencji dla Pielęgniarek i Położnych „Zabiegi estetyczne możliwością rozwoju zawodowego pielęgniarek i położnych” zorganizowanej przez Instytut Praktyki Zabiegów Estetycznych.

Blisko 130 pielęgniarek i położnych wzięło udział w II Ogólnopolskiej Konferencji dla Pielęgniarek i Położnych „Zabiegi estetyczne możliwością rozwoju zawodowego pielęgniarek i położnych” zorganizowanej przez Instytut Praktyki Zabiegów Estetycznych. Konferencja odbyła się w sobotę 17 lutego br. w Poznaniu.

Instytut Praktyki Zabiegów Estetycznych to idea, która powstała w odpowiedzi na sygnały płynące z rynku usług zabiegów estetycznych. IPZE jest platformą służącą integracji branży usług zabiegów estetycznych, wymiany doświadczeń i przydatnej współpracy ponad biznesowymi podziałami. Regularnie organizowane przez IPZE merytoryczne konferencje mają na celu wspieranie specjalistów wykonujących zabiegi estetyczne, wskazywanie nowych kierunków rozwoju zawodowego, a także podnoszenie poziomu zaufania społecznego w zakresie usług zabiegów estetycznych.

Konferencja rozpoczęła się wykładem mec. Bartosza Majdy na temat prawnych aspektów wykonywania zabiegów estetycznych. Obecnie nie tylko wśród pielęgniarek oraz położnych, ale również w środowisku lekarskim toczy się debata na temat prawnej dopuszczalności wykonywania zabiegów kosmetycznych przez osoby, które nie posiadają wykształcenia lekarskiego. Głosy specjalistów z kręgów lekarskich wskazują na możliwość wykonywania takich zabiegów tylko i wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza. – W oparciu o obowiązujące przepisy, które nie regulują powyższej sprawy w sposób kompleksowy, argumenty środowisk lekarskich można odeprzeć oraz przedstawić odmienne stanowisko, zgodnie z którym pielęgniarki oraz położne posiadają wystarczające uprawnienia do wykonywania zabiegów stricte estetycznych – powiedział mec. Bartosz Majda. Jego zdaniem – argumenty przedstawiane przez towarzystwa naukowe zrzeszające lekarzy zostają złudnie nakierowane na dobro pacjenta, które ich zdaniem zostaje zagrożone w przypadku wykonywania zabiegów kosmetycznych przez osoby niebędące lekarzami.

A to już wiesz?  Życie osób z niepełnosprawnością w Niemczech i Szwecji

O źródłach dofinansowania na rozpoczęcie i prowadzenie działalności oraz szkolenia w branży estetycznej opowiedziała Paulina Ińska, ekspert ds. realizacji projektów. Dotacje na założenie działalności, zakup sprzętu, zatrudnienie pracownika czy szkolenia pochodzą ze środków europejskich i krajowych. Fundusze Europejskie rozdysponowywane są z programów ogólnopolskich i regionalnych. Paulina Ińska omówiła m.in. formy wsparcia z programów regionalnych na rozpoczęcia działalności –  Z programu regionalnego, osi priorytetowej rynek pracy, środki dla podmiotów chcących założyć własną działalność otrzymują instytucje rynku pracy i agencje zatrudnienia. Listy podmiotów, które otrzymały dofinansowanie, aby przekazać je ostatecznym odbiorcom należy szukać w informacjach o naborze wniosków, na stronie regionalnego programu operacyjnego. Aby uzyskać więcej informacji zachęcam do kontaktu z punktem informacyjnym swojego regionalnego programu operacyjnego.

 Kolejną formą wsparcia z programów regionalnych są dotacje na szkolenia. Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo może skorzystać z szerokiej oferty szkoleń znajdujących się w Bazie Usług Rozwojowych. Do bazy dostępnej na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl wpisane zostały szkolenia, kursy zawodowe, doradztwo i coaching o różnorodnej tematyce, m.in. interesującego nas tematu zdrowia i urody. Środki krajowe związane ze szkoleniami rozdysponowywane są przez Powiatowe Urzędy Pracy. Prowadzą one nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to instrument polityki rynku pracy dedykowany pracodawcom i osobom pracującym. Jego główny cel nakierowany jest na zapobieganie utraty zatrudnienia przez osoby pracujące, poprzez zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy firm. KFS daje możliwość finansowania kształcenia w zakresie dopasowania kompetencji pracodawców i pracowników do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki, wspomaga przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności.

Kolejnym ważnym tematem, jaki został poruszony podczas konferencji były wymagania funkcjonalno-użytkowe dla gabinetów prowadzących zabiegi estetyczne. Temat ten przedstawiła Izabela Strzałkowska, ekspert ds. sanitarno – epidemiologicznych i BHP. Wykonywane zabiegów estetycznych jest to świadczenie usług, lokal w którym są lub będą one wykonywane, zgodnie z prawem, stanowi pomieszczenia użyteczności publicznej. To właśnie w zakresie uprawnień Państwowej Inspekcji Sanitarnej (potocznie nazywanej „sanepid”) jest m.in. nadzór nad utrzymaniem należytego stanu higienicznego właśnie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.  – Przed podjęciem decyzji, w którym lokalu będziemy prowadzić działalność z zakresu zabiegów estetycznych, nasuwa się nam mnóstwo pytań dotyczących tego, jakie wymogi powinien spełniać taki właśnie lokal. Przepisy, które odnoszą się do prowadzenia takiej  działalności są przepisami ogólnymi, odnoszącymi się do różnych dziedzin działalności, a dotyczą zarówno warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jak i zapobieganiu zakażeniom i chorobom zakaźnym u ludzi, a także postępowania z odpadami – mówiła Strzałkowska.

A to już wiesz?  Co 9 minut niepotrzebnie umiera Polak z niewydolnością serca

Niewątpliwe jednym z ciekawszych tematów poruszanych podczas konferencji był wykład dr n. med. Izabeli Załęskiej, która mówiła o nowej roli pielęgniarek na rynku estetycznym, a także o korzyściach płynących z wykonywania zabiegów estetycznych.

Dużym zainteresowaniem cieszył się także wykład i pokaz zabiegu poprowadzony przez Annę Baker, pielęgniarkę dermatologiczną z Anglii. Anna Baker przedstawiła swoją ścieżkę kariery, omówiła również różnice związane z wykonywaniem zabiegów estetycznych przez pielęgniarki w Anglii i Polsce.

 

Partnerem strategicznym konferencji była platforma sprzedażowa oferująca produkty do zabiegów medycyny estetycznej Dermatic.pl (www.dermatic.pl), a także akademia szkoleniowa MEAA by Dermatic. Patronat nad konferencją objęło czasopismo LNE, pielęgniarki.info.pl, Instytut Położnej, Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe.

Kolejna konferencja IPZE dla pielęgniarek i położnych już 9 czerwca br. w Krakowie. Szczegóły oraz rejestracja na www.ipze.pl

 

 

 

 

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Zabiegi estetyczne możliwością rozwoju zawodowego pielęgniarek i położnych Zdrowie, BIZNES - Blisko 130 pielęgniarek i położnych wzięło udział w II Ogólnopolskiej Konferencji dla Pielęgniarek i Położnych „Zabiegi estetyczne możliwością rozwoju zawodowego pielęgniarek i położnych” zorganizowanej przez Instytut Praktyki Zabiegów Estetycznych.
Hashtagi: #Zdrowie #BIZNES

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy