Co to jest “profilaktyka pierwotna”infekcji oportunistycznych?

Upośledzenie sprawności układu immunologicznego, zwykle po wielu latach trwania zakażenia HIV, stwarza ryzyko nabycia infekcji oportunistycznych. "Profilaktyka pierwotna" zapobiegać ma zakażeniom zagrażającym najczęściej osobom z upośledzonym układem immunologicznym. Informację o stanie układu immunologicznego dostarcza aktualna liczba
<%image(prezerwatywa-prezerwatywy-hiv.jpg|66|66|Co to jest "profilaktyka pierwotna" infekcji oportunistycznych?)%>

Upośledzenie sprawności układu immunologicznego, zwykle po wielu latach trwania zakażenia HIV, stwarza ryzyko nabycia infekcji oportunistycznych.

“Profilaktyka pierwotna” zapobiegać ma zakażeniom zagrażającym najczęściej osobom z upośledzonym układem immunologicznym. Informację o stanie układu immunologicznego dostarcza aktualna liczba komórek CD4.
Jeśli komórek tych jest mniej, niż 200 w mikrolitrze krwi wówczas pojawia się ryzyko zakażenia

Pneumocystis carinii, które powodować może przebiegające śmiertelnie zapalenie płuc. Przyjmowanie Biseptolu (1 raz dziennie 1 tabletka 960 lub w inny, uzgodniony z lekarzem sposób) zapobiega temu zakażeniu.

Ten sam Biseptol u osób z liczbą komórek CD4 mniejszą od 150 w mikrolitrze krwi zapobiega uaktywnieniu się w mózgu utajonego zarażenia Toxoplasma gondii (jednocześnie chroniąc przed Pneumocystis carinii).

Gdy liczba komórek CD4 obniży się poniżej 50 w mikrolitrze krwi wskazane jest stosowanie leków zapobiegających zakażeniu Mycobacterium avium complex (MAC). Profilaktykę pierwotną należy stosować tak długo, jak długo liczba komórek CD4 jest niższa, niż wartości graniczne dla poszczególnych infekcji oportunistycznych.

Jeśli liczba tych komórek wzrośnie w następstwie terapii antyretrowirusowej odstawienie leków stosowanych w profilaktyce pierwotnej należy zawsze uzgodnić ze swoim lekarzem.

Warto pamiętać, że łatwiej zapobiegać chorobom, niż je leczyć.

Źródło: http://www.poradnia-ds-hiv-aids.kki.pl

hastagi na stronie:

#co to jest profilaktyka #profilaktyka pierwotna #biseptol 960

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy