Aktualności Światowe dni

1 XII 2008 dwudziesty Światowy Dzień AIDS

Międzynarodowa Kampania z okazji Światowego Dnia AIDS

Strona internetowa:
http://www.worldaidscampaign.org/

1 XII 2008 r. przypada dwudziesty Światowy Dzień AIDS (1988-2008). Materiały promocyjne (plakaty, pocztówki, ulotki, etc) przygotowane przez World AIDS Campaign, UNAIDS i Fundację FORDA dostępne są w systemie online na stronie:

http://www.worldaidscampaign.org/en/Key-events/World-AIDS-Day/World-AIDS-Day-2008/2008-WAD-Resources

Z materiałów można korzystać przy przygotowywaniu lokalnych obchodów 20. Światowego Dnia AIDS oraz przez cały rok, zgodnie z potrzebami małych społeczności na całym świecie. Wszystkie materiały nie są ograniczone prawami autorskimi, dlatego można z nich korzystać w sposób nieograniczony.

Autorzy zachęcają do dzielenia się własnymi twórczymi pomysłami dotyczącymi przygotowania tegorocznej kampanii i nadsyłania ich na adres: [email protected] Najciekawsze z nich zostaną umieszczone na stronie http://www.worldaidscampaign.org/

Materiały dostępne online zostały przygotowane w czterech językach: angielskim, francuskim, rosyjskim oraz hiszpańskim (plakaty dodatkowo w języku niemieckim) i są opatrzone wspólnym hasłem: Zatrzymaj AIDS. Dochowaj obietnicy, przyjętym na lata 2005 – 2010

W 2008 r. materiały podzielono na trzy części tematyczne i opatrzono następującymi hasłami:

LEAD-EMPOWER-DELIVER PROWADŹ-UMOCNIJ-UDOSTĘPNIJ

PROWADŹ (LEAD) W czasie Światowego Dnia AIDS ludzie z całego świata mobilizują się do rzucenia wyzwania AIDS. Każdy z nas może zostać przywódcą w walce z AIDS.

UMOCNIJ (EMPOWER) Sukces przeciwstawienia się AIDS zależy od siły pojedynczych ludzi i całych społeczności, dlatego tak ważne jest, aby znieść nierówności społeczne i ekonomiczne, a przede wszystkim niesprawiedliwość, która te nierówności rodzi. Aby dobrze pracować, ludzie muszą się czuć upoważnieni (umocnieni) do prowadzenia działań.

UDOSTĘPNIJ (DELIVER) Przywódcy (czyli każdy z nas, organizacje, rządy) wzywani są do znacznego podniesienia globalnego dostępu do programów profilaktycznych, leczenia, opieki i wsparcia do roku 2010.

Dlaczego właśnie hasła: PROWADŹ-UMOCNIJ-UDOSTĘPNJ? Te słowa klucze związane są z głównym tematem Światowych Dni AIDS od 2005 r., przebiegających pod hasłem: Przywództwo i propagowanych poprzez slogan: Zatrzymaj AIDS. Dochowaj obietnicy.
Hasło Przywództwo zachęca liderów na wszystkich poziomach do zatrzymania AIDS. Wychodząc od tematu Odpowiedzialności promowanego w roku 2006, Przywództwo ukazuje rozbieżność pomiędzy deklarowanymi zobowiązaniami, które podjęto, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się AIDS, a konkretnymi działaniami wprowadzonymi w życie. Przywództwo upoważnia każdego z osobna, organizacje i rządy do podjęcia walki z AIDS.
W roku 2007, na całym świecie zachęcano do przewodzenia w zatrzymaniu epidemii AIDS. Kampanie przybrały formę marszów, dyskusji, wydarzeń podnoszących świadomość społeczną i obietnic składanych przez liderów.
Dzięki tym akcjom ludzie zgłosili gotowość do swojego przywództwa, teraz przyszedł czas na rozliczenie się z konkretnych działań. Obietnice muszą zostać dotrzymane, a ludzie aby działać efektywnie muszą czuć się upoważnieni do działania.

Na stronie kampanii dostępne są krótkie filmy przedstawiające uczestników Światowej Konferencji dotyczącej AIDS w Meksyku w momencie składania zobowiązań zatrzymania epidemii HIV/AIDS.

hastagi na stronie:

#aids plakaty #plakat o aids #AIDS plakat #plakat aids #plakaty aids #plakaty o hiv #plakaty o hiv i aids #plakat o hiv #Światowy Dzień AIDS plakat #Dzień AIDS 2010

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #aby   #AIDS   #anty   #cel   #celu   #centrum   #czas   #dni   #gra   #HIV   #HIV/AIDS