Polska

HIV/AIDS – nietolerancja i jej następstwa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu informuje, że realizowany jest V Etap Ogólnopolskiej Multimedialnej Kampanii Społecznej „Wróć bez HIV” prowadzonej w ramach zadań Krajowego Programu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu informuje, że realizowany jest V Etap Ogólnopolskiej Multimedialnej Kampanii Społecznej „Wróć bez HIV” prowadzonej w ramach zadań Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV w 2009r.
logo Poziom wiedzy na temat HIV i AIDS wśród osób zdrowych, zakażonych HIV i chorych na AIDS wciąż wzrasta. Mimo tego dość powszechne w społeczeństwie są wątpliwości, czy osoby zakażone HIV nie zagrażają swemu otoczeniu. Trzeba wyraźnie podkreślić, że ludzie ci nikomu nie zagrażają i nosiciele wirusa oraz chorzy na AIDS mogą, jeśli stan ich zdrowia pozwala – pracować, a dzieci chodzić do normalnej szkoły.
Niebezpieczeństwo zakażenia istnieje tylko w określonych warunkach: w wyniku kontaktu seksualnego z osobą zakażoną i przez niesterylne igły lub strzykawki używane przez narkomanów. Nie można natomiast zakazić się przez podanie ręki, uścisk, towarzyski pocałunek, przez naczynie lub okrycie stołowe, przez wspólnie używaną wannę czy toaletę, w tramwaju i autobusie. Nie grozi zakażenie w życiu domowym, w pracy i szkole, o czym już wspomniano.
Strach przed śmiertelną chorobą, choć nieracjonalny, jest rozpowszechniony. Zdarzają się prowadzące do tragedii przypadki nietolerancji wobec chorych i ich rodzin. Nierzadko też nawet najbliżsi odwracają się od zakażonych i chorych na AIDS, pozostawiając ich własnemu losowi, bez mieszkania i pracy. Wszyscy zagrożeni AIDS to ludzie nieszczęśliwi i godni współczucia, potrzebujący troskliwej opieki, życzliwości i pomocy. Oczekują od nas zrozumienia i słów otuchy, a nietolerancja, nie mówiąc już o atakach agresji wobec chorych i ich rodzin, jest postawą niegodną uczciwego człowieka.
Jeżeli przemyślimy te sprawy – to w sytuacji, w której trzeba będzie zająć stanowisko – z pewnością zachowamy się godnie i po ludzku.

Opracowano na podstawie broszury Andrzeja Stapińskiego „AIDS – Co warto wiedzieć? ”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Brzegu
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna

A to już wiesz?  W Indiach żyje 2,47 mln ludzi z HIV/AIDS

KONKURS NA SZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY
W ZAKRESIE PROFILAKTYKI HIV/AIDS

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu – Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej, Opolski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego informują, iż w ramach V Etapu Ogólnopolskiej Multimedialnej Kampanii Społecznej „Wróć bez HIV” ogłoszony został Wojewódzki konkurs na szkolny projekt edukacyjny w zakresie profilaktyki HIV/AIDS w roku szkolnym 2009/2010.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a jego celem jest promowanie wśród młodzieży zachowań korzystnych dla zdrowia, w aspekcie zakażenia HIV. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzegu www.pssebrzeg.pol.pl Konkurs został rozpropagowany w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu brzeskiego.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie – na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Brzegu
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna

źródło: http://panorama.info.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2406%3Ahivaids–nietolerancja-i-jej-nastpstwa&catid=1%3Az-ostatnich-dni&Itemid=31

hastagi na stronie:

#aids test wiedzy #konkurs aids 2010

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy