Badania na HIV Informacje ze świata

Naukowcy badają genetykę oporności HIV-1

Naukowcy badają genetykę oporności HIV-1

[Data: 2012-10-25]

Naukowcy z Europy odkryli w toku badania genetycznego odcisku palca, w którym zapisana jest lekooporność HIV, że oporne wirusy są w stanie przetrwać dzięki polimorfizmom kompensacyjnym. Badania, których wyniki opublikowało czasopismo Retrovirology, uzyskały wsparcie z trzech projektów finansowanych ze środków unijnych: VIROLAB, EURESIST i CHAIN.

Projekty VIROLAB (Wirtualne laboratorium wspomagające proces decyzyjny w leczeniu chorób wirusowych) i EURESIST (Integracja genomiki wirusów z danymi klinicznymi w celu prognozowania reakcji na terapię przeciw HIV) zostały dofinansowane z tematu “Technologie społeczeństwa informacyjnego” (IST) na kwoty odpowiednio 3,3 mln EUR i 2,1 mln EUR ze środków Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE. Projekt CHAIN (Sieć współpracy nad wirusem HIV i opornością na leki przeciw wirusowi HIV) otrzymał niemal 10 mln EUR z tematu “Zdrowie” Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

Obecny sposób leczenia zakażenia HIV-1 polega na zapobieganiu replikacji wirusa. Aby naprawić układ immunologiczny, naukowcy mierzą liczbę cząstek wirusa we krwi i analizują liczbę antygenów różnicowania komórkowego 4 (CD4). Od wczesnych lat 90. XX w. świat naukowy dokonał znaczącego postępu w leczeniu i wydłużeniu długości życia osób zarażonych HIV. Aczkolwiek lekooporność zmusiła naukowców i lekarzy do poszukiwania całego wachlarzu leków, aby doprowadzić do całkowitej supresji wirusa.

Zdaniem naukowców lekooporność wirusa ma swoją cenę. Wirus będący nosicielem mutacji lekooporności jest mniej “sprawny” pod nieobecność leku od wirusa dzikiego. Z tego względu replikacja nie powinna być prostym zadaniem. W czasie przerw w leczeniu wirusy dzikie szybko zaczynają dominować. Niemniej nowo zarażone osoby mogą być lekooporne nawet przed rozpoczęciem leczenia.

Naukowcy pracujący nad projektem SPREAD monitorowali zakażenia HIV w Europie i przebadali 1.600 osób nowo zarażonych podtypem B wirusa HIV-1. Odkryli, że HIV-1 cechuje się lekoopornością przenoszoną (TDR) u 10% badanych. Zespół zmierzył produkcję wirusa i liczbę CD4, zauważając, iż nie ma żadnej przesłanki, która wskazywałaby na większą słabość tych szczepów HIV-1.

Przeprowadzane ostatnio badania zwróciły uwagę na polimorfizmy – naturalnie występujące różnice w genach, które prowadzą do zróżnicowania zwierząt tego samego gatunku, w tym grup krwi. Mogą one również zwiększyć podatność na niektóre choroby, takie jak nowotwory i cukrzycę typu 2. Jednak wirusy również posiadają polimorfizmy.

W ramach prowadzonych badań zespół odkrył, że polimorfizmy w tych szczepach HIV-1 – swoiste polimorfizmy w genie kodującym proteazy niezbędne do replikacji wirusa, o których wiadomo, że pełnią funkcję mechanizmów kompensacyjnych, zapewniają opornym szczepom “większą sprawność”, nawet pod nieobecność leku. “Obawiamy się, że wraz z upływem czasu osób z TDR HIV-1 będzie coraz więcej” – mówi autor naczelny, Kristof Theys z Uniwersytetu w Leuven, Belgia.

Autorka naczelna, profesor Anne-Mieke Vandamme, również z Uniwersytetu w Leuven, zauważyła: “W przeciwieństwie do oczekiwań, przenoszenie TDR wirusa może także przyczynić się do ‘większej sprawności’ i zjadliwości HIV, co ma istotne następstwa kliniczne, jeżeli chodzi o optymalny sposób leczenia takich osób”.

Wkład w badania wnieśli eksperci z Austrii, Belgii, Cypru, Czech, Danii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Izraela, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji i Włoch.

Więcej informacji:

Uniwersytet w Leuven
http://www.kuleuven.be/english

Retrovirology
http://www.retrovirology.com/

Kategoria: Projekty
Źródło danych: Uniwersytet w Leuven
Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z Uniwersytetu w Leuven
Indeks tematyczny: Nauki biologiczne; Medycyna, zdrowie

RCN: 35177

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #   #afryka   #AIDS   #Aids/hiv   #anita   #czas   #daj   #dni   #drugie   #fr   #gra

One thought on “Naukowcy badają genetykę oporności HIV-1

Comments are closed.